Vědomostní soutěž Za poznáním Českého Švýcarska zná své výherce

Správa Národního parku České Švýcarsko v letošním roce vyhlásila dvě soutěže pro veřejnost, a to vědomostní a výtvarnou. Koncem minulého týdne byla vědomostní soutěž již ukončena a ze správných odpovědí bylo vylosováno deset výherců ve čtyřech věkových kategoriích. Na jejich adresu postupně putují publikace o národním parku a další materiály, které Správa NP České Švýcarsko vydává.

Do soutěže se přihlásilo téměř dvě stě účastníků, kteří se během hledání odpovědí mohli dozvědět něco o vývoji přírody po požáru a velkých kalamitách, o historických požárech ve zdejším území, ale i další zajímavosti z oboru ekologie a ochrany přírody. Ne vždy to bylo úplně snadné, ale přesto více jak třetina ze všech soutěžících odpověděla na všechny otázky správně.

Pokud jste účast v soutěži nestihli, ale rádi byste se do nějakého soutěžení ještě zapojili, tak do 15. října 2023 stále běží výtvarná soutěž na téma: Náš domov je v pískovcích. Chtěli bychom, aby se na obrázcích od dětí objevil Národní park České Švýcarsko jako domov sokolů, vlků, výrů, ale i plchů, užovek, mloků, nepřeberného množství hmyzu a zajímavých rostlin, stovek druhů mechů a lišejníků. Tak aby si každý návštěvník národního parku uvědomoval, že je třeba k tomuto území přistupovat s respektem k jeho obyvatelům z rostlinné a živočišné říše i jejich životnímu prostoru. 

Všem účastníkům vědomostní soutěže děkujeme za čas, který věnovali hledání odpovědí. Výhercům tímto blahopřejeme. Správné odpovědi na otázky a seznam výherců najdete na https://www.npcs.cz/souteze.

Text: Jarmila Judová

Bezpečnost návštěvníků

Aktuální stupeň požárního rizika:
BĚŽNÁ SITUACE
Mějte, prosím, na paměti, že ani za běžné situace není v lesích povoleno rozdělávat ohně, kouřit či používat vařiče.


UPOZORNĚNÍ! NA CELÉM ÚZEMÍ NÁRODNÍHO PARKU ČESKÉ ŠVÝCARSKO HROZÍ VYSOKÉ NEBEZPEČÍ PÁDU STROMŮ. VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!


AKTUÁLNÍ OMEZENÍ VSTUPU

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz