Vědomostní a výtvarná soutěž k 20. výročí Národního parku České Švýcarsko jsou prodlouženy do konce října

Správa Národního parku České Švýcarsko v letošním roce vyhlásila hned dvě soutěže, a to vědomostní a výtvarnou. Kvůli celkové situaci vyplývající z pandemie koronaviru a uzavření škol jsme se rozhodli obě soutěže prodloužit do konce října, aby se do ní mohli zájemci ještě zapojit.

U vědomostní soutěže se jedná už o 20. ročník, takže již dvě desetiletí prověřuje tato soutěž znalosti dětí a dospělých přírodovědnými i vlastivědnými otázkami z regionu Českého Švýcarska. Letošním tématem je: 20 let ochrany přírody v Národním parku České Švýcarsko, protože v letošním roce slaví náš nejmladší Národní park České Švýcarsko již 20. výročí od svého založení. Připomeňte si společně s námi prostřednictvím naší soutěže některé informace nebo zapátrejte po méně známých zajímavostech z ochrany přírody a historie tohoto chráněného území.

Tématem výtvarné soutěže, která je rovněž prodloužena až do konce října, je: České Švýcarsko – království mechů, lišejníků i kapradin. Soutěž je určena pro děti z mateřských a základních škol.

České Švýcarsko jako krajina pískovcových skal, hlubokých a stinných roklí, drobných potůčků i říček je ideálním prostředím pro nenápadné a často opomíjené, ale přitom zajímavé organismy: mechy, kapradiny a lišejníky.

Vydejte se do lesa na výpravu za jejich poznáním a podívejte se do větví, na kameny, do štěrbin ve skále i na zem kolem sebe jinak, než jste zvyklí, prostě víc zblízka, třeba i s lupou. Objevíte úplně nový svět podivných tvarů a barev. Při hledání v atlasech pak narazíte na baňatku, bezvlásku, kostrbatec, provazovku, mokřenku a další skoro až pohádkové názvy těchto organismů, které vás mohou při vašem tvoření také inspirovat.

Své postřehy z výprav ztvárněte do svých obrázků, nebo výtvorů a zašlete nám je do soutěže.

Více se dozvíte na https://www.npcs.cz/souteze. Výsledky obou soutěží budou zveřejněny do konce listopadu na webu národního parku.

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz