Obyvatelé jeskyní - netopýři

Vědomostní soutěž

Vědomostní soutěž byla již ukončena.

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI K SOUTĚŽI NALEZNETE ZDE: spravne-odpovedi.pdf

Přehled výherců:

Kategorie do 11 let

 

Jana Navrátilová

Praha 5

Vojtěch Miškovský

Děčín

Kategorie do 15 let

 

Petr Hercog

Krásná Lípa

Jiří Navrátil

Praha 5

Adam a Jan Miškovský

Děčín

Kategorie do 19 let

 

Aneta Dřevikovská

Jirkov

Barbora Velechovská

Kryry

Klára Frances Fialová

Kadaň

Kategorie nad 20 let

 

Petra Radoušová

Litoměřice

Jan Geist

Česká Kamenice

Jiří Houdek

Šluknov

 

SPRÁVA NP ČESKÉ ŠVÝCARSKO VYHLAŠUJE PŘI PŘÍLEŽITOSTI MEZINÁRODNÍHO ROKU JESKYNÍ  A KRASU 21. ROČNÍK VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ, KTERÁ PROVĚŘUJE ZNALOSTI DĚTÍ I DOSPĚLÝCH PŘÍRODOVĚDNÝMI I VLASTIVĚDNÝMI OTÁZKAMI Z REGIONU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA.

TÉMA VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE:

Jeskyně a podzemní prostory Českého Švýcarska a Labských pískovců

Správa NP České Švýcarsko se soutěží připojuje k akci Mezinárodní speleologické unie-celosvětové organizace, která se věnuje průzkumu, dokumentaci, studiu a ochraně jeskyní. Cílem Mezinárodního roku jeskyní a krasu je zlepšit veřejné povědomí o tom, jak se jeskyně a kras dotýkají každodenního života miliard lidí, jaký je jejich význam a proč je třeba je chránit. 

Pokyny pro soutěžící:

  • Soutěží se ve čtyřech věkových kategoriích, v každé kategorii losujeme ze správných odpovědí tři výherce
  • Ze tří nabízených odpovědí u každé otázky vyberte vždy jen jednu správnou možnost
  • Řešení zašlete na adresu: Správa NP České Švýcarsko, Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa nebo e-mailem: j.judova@npcs.cz 
  • Nezapomeňte uvést své jméno, věk a adresu bydliště
  • Obálku nebo e-mail označte viditelně heslem VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ
  • Další informace na j.judova@npcs.cz a 775 552 790
  • UZÁVĚRKA SOUTĚŽE JE 12. ČERVNA 2021
  • Pro vítěze jsou připraveny publikace Správy NP České Švýcarsko
  • Výsledky soutěže budou po skončení zveřejněny na webu Správy NP České Švýcarsko

 

 

Blížící se události

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz