Vstavačová louka

Vědomostní soutěž

Správa NP České Švýcarsko vyhlašuje již 22. ročník vědomostní soutěže, která přes dvě desetiletí  prověřuje znalosti dětí i dospělých přírodovědnými i vlastivědnými otázkami.

V červnu roku 1972 byla výnosem tehdejšího Ministerstva kultury vyhlášena CHKO Labské pískovce. V letošním roce tedy uplyne již 50 let od jejího založení, a proto je tématem letošního ročníku naší soutěže právě tato chráněná krajinná oblast, na jejíž nejcennější části byl v roce 2000 zřízen Národní park České Švýcarsko.

 • Formulář k vyplnění odpovědí na soutěž najdete v on-line google formuláři zde
 • Otázky ke stažení v PDF formátu:vedomostni-2022-ok.docx.pdf

Pokyny pro soutěžící:

 • Soutěží se ve čtyřech věkových kategoriích, v každé kategorii losujeme ze správných odpovědí tři výherce
 • Ze tří nabízených odpovědí u každé otázky vyberte vždy jen jednu správnou možnost
 • Pokud volíte písemné řešení zašlete na adresu: Správa NP České Švýcarsko, Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa nebo e-mailem: j.judova@npcs.cz  On-line formulář není třeba zasílat, ukládá se automaticky!
 • Nezapomeňte uvést své jméno, věk a adresu bydliště
 • Obálku nebo e-mail označte viditelně heslem VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ
 • Další informace na j.judova@npcs.cz a 775 552 790
 • UZÁVĚRKA SOUTĚŽE JE 20. ČERVNA 2022
 • Pro vítěze jsou připraveny publikace Správy NP České Švýcarsko
 • Výsledky soutěže budou po skončení zveřejněny na webu Správy NP České Švýcarsko


Akci pořádáme při příležitosti padesátého výročí založení CHKO Labské pískovce:

Logo 50 let CHKO

 

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz