Vstavačová louka

Vědomostní soutěž

Správa NP České Švýcarsko vyhlásila výsledky již 22. ročníku vědomostní soutěže, která přes dvě desetiletí  prověřuje znalosti dětí i dospělých přírodovědnými i vlastivědnými otázkami.

V červnu roku 1972 byla výnosem tehdejšího Ministerstva kultury vyhlášena CHKO Labské pískovce. V letošním roce tedy uplyne již 50 let od jejího založení, a proto byla tématem letošního ročníku naší soutěže právě tato chráněná krajinná oblast, na jejíž nejcennější části byl v roce 2000 zřízen Národní park České Švýcarsko.

Vědomostní soutěž byla v těchto dnech již ukončena a ze správných odpovědí byli vylosováni výherci ve čtyřech věkových kategoriích. Těm brzy na jejich adresu doputují publikace o národním parku a další materiály, které Správa NP České Švýcarsko vydává.

Do soutěže se přihlásilo dvě stovky účastníků, kteří se během hledání odpovědí mohli dozvědět něco o přírodě i historii Labských pískovců, ale i nějaké další zajímavosti. Ne vždy to bylo úplně snadné, ale přesto více jak třetina ze všech soutěžících odpověděla na všechny otázky správě.

Výherci:

Kategorie do 11 let
Vojtěch Hála 
Jana Navrátilová ml.
Kategorie do 15 let
Marie Vepřeková
Josef Vegner
Lucie Hořejší
Kategorie do 19 let
Eva Kotlářová
Daniel Bosák
Matěj Fára
Kategorie nad 20 let
Milena Pišanová
Ludmila Janečková
Andrea Svatošová

Pokud jste účast v soutěži nestihli, ale rádi byste se do nějakého soutěžení ještě zapojili, tak do 15. října stále běží výtvarná soutěž na téma: Skřítek Čeřínek (https://www.npcs.cz/souteze), nebo se s rodinou můžete pustit o prázdninách do vlastivědné poznávací hry: Putování krajinou pískovcových skal, během které navštívíte několik míst tohoto území a bude hledat a obkreslovat symboly, odpovídat na otázky a luštit tajenku. Tato hra trvá až do 15. 11. 2022 a podrobnosti najdete na https://www.npcs.cz/quest

Všem účastníkům vědomostní soutěže děkujeme za čas, který věnovali hledání odpovědí. Výhercům tímto blahopřejeme. (Správné odpovědi na otázky z vědomostní soutěže najdete na zde.)

  • Formulář k vyplnění odpovědí na soutěž v on-line google formuláři byl už uzavřen.

Pokyny pro soutěžící:

  • Soutěží se ve čtyřech věkových kategoriích, v každé kategorii losujeme ze správných odpovědí tři výherce
  • Ze tří nabízených odpovědí u každé otázky vyberte vždy jen jednu správnou možnost
  • Pokud volíte písemné řešení zašlete na adresu: Správa NP České Švýcarsko, Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa nebo e-mailem: j.judova@npcs.cz  On-line formulář není třeba zasílat, ukládá se automaticky!
  • Nezapomeňte uvést své jméno, věk a adresu bydliště
  • Obálku nebo e-mail označte viditelně heslem VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ
  • Další informace na j.judova@npcs.cz a 775 552 790
  • UZÁVĚRKA SOUTĚŽE JE 20. ČERVNA 2022
  • Pro vítěze jsou připraveny publikace Správy NP České Švýcarsko
  • Výsledky soutěže budou po skončení zveřejněny na webu Správy NP České Švýcarsko


Akci pořádáme při příležitosti padesátého výročí založení CHKO Labské pískovce:

Logo 50 let CHKO

 

Volná místa

Hledáme nové kolegyně / kolegy na pracovní pozice:

Blížící se události

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz