Spálenitka - foto: Václav Sojka

Vědomostní soutěž

Správa NP České Švýcarsko vyhlásila již 23. ročník vědomostní soutěže, která přes dvě desetiletí  prověřuje znalosti dětí i dospělých přírodovědnými i vlastivědnými otázkami.

V červenci 2022 zasáhl České Švýcarsko jeden z největších požárů v novodobé historii České republiky. Naše země se tak přidala k řadě evropských zemí, které v létě 2022 sužovaly větší či menší požáry. Z evropského pohledu sice požár v Českém Švýcarsku nepatřil k největším a ani nejničivějším, ale přesto jsme jako téma letošního ročníku soutěže zvolili požáry v Českém Švýcarsku a především vývoj přírody po požárech.

 • Formulář k vyplnění odpovědí na soutěž v on-line google formuláři zde
 • Otázky ke stažení zde

Pokyny pro soutěžící:

 • Soutěží se ve čtyřech věkových kategoriích, v každé kategorii vybereme ze správných odpovědí tři výherce
 • Ze tří nabízených odpovědí u každé otázky vyberte vždy jen jednu správnou možnost
 • Pokud volíte písemné řešení zašlete na adresu: Správa NP České Švýcarsko, Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa nebo e-mailem: j.judova@npcs.cz  On-line formulář není třeba zasílat, ukládá se automaticky!
 • Nezapomeňte uvést své jméno, věk a adresu bydliště
 • Obálku nebo e-mail označte viditelně heslem VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ
 • Další informace na j.judova@npcs.cz a 775 552 790
 • UZÁVĚRKA SOUTĚŽE JE 2. ČERVNA 2023
 • Pro vítěze jsou připraveny publikace Správy NP České Švýcarsko a výrobky Wolfie (termoska, plecháček apod.)
 • Výsledky soutěže budou po skončení zveřejněny na webu Správy NP České Švýcarsko


 

 

 

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz