Venkovní výstava 20 let NP České Švýcarsko ve fotografiích Václava Sojky

31. Červenec – 30. Září
Krásná Lípa
část náměstí před Domem Českého Švýcarska

Od 31. 7. 2020 je na náměstí v Krásné Lípě veřejnosti přístupná exteriérová výstava velkoformátových snímků fotografa Václava Sojky. Správa Národního parku České  Švýcarsko ji připravila k 20. výročí vzniku tohoto chráněného území. Tématicky je zaměřena na přírodu a krajinu nejmladšího českého národního parku, a to nejen z perspektivy jeho krás, ale také z pohledu dynamických změn přírodních poměrů, jichž jsme v posledních několika letech svědky.

Výstava je veřejnosti bezplatně přístupná až do konce září.

Správa Národního parku České Švýcarsko děkuje městu Krásná Lípa za poskytnutí veřejného prostranství, Technickým službám města Krásná Lípa za pomoc při instalaci výstavy a Ministerstvu životního prostředí za zapůjčení stojanů na velkoformátové fotografie.

Návštěvníci si prohlížejí velkoformátovou fotografii
Návštěvníci si výstavu velkoformátových fotografií budou moci prohlédnout do konce září tohoto roku. Foto: Richard Nagel
Dobrovolník instaluje velkoformátovou fotografii
S instalací stojanů pomáhal v rámci své odborné student Střední lesnické školy Šluknov. Foto: Richard Nagel

 

Něco k akcím

Akce pro veřejnost pořádané Správou Národního parku České Švýcarsko nebo jejími partnery mohou podléhat změnám v závislosti např. na aktuálním počasí nebo jiných místních podmínkách. Děkujeme za pochopení.

Upozornění

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz