Vítání ptačího zpěvu

30. Duben 6:30 – 11:00
Sobota
Parkoviště před Správu NP České Švýcarsko - u vlakové zastávky Krásná Lípa - město
Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa

Nenechte si ujít po dvouleté "covidové" přestávce oblíbenou akci Vítání ptačího zpěvu pod vedením zkušeného ornitologa a ředitele Správy NP České Švýcarsko, Pavla Bendy.

Představíme Vám ptačí druhy Českého Švýcarska nejenom podle jejich vzhledu, ale i podle hlasů, jimiž se ozývají. Součástí akce je odchyt ptáků do sítí a jejich kroužkování. Akce je vhodná pro zvídavé návštěvníky a je přizpůsobena i dětem.

Sraz je v 6:30 na parkovišti u Správy NP České Švýcarsko. S sebou si vezměte dalekohled, nenápadné oblečení a nepromokavé boty (ideálně holínky). Exkurze probíhá ve směru od vlakové zastávky Krásná Lípa - město k Velkému rybníku.

Akci pořádáme ve spolupráci s Českou společností ornitologickou.

Více infromací: Mgr. Richard Nagel, 737 276 857, r.nagel@npcs.cz.

červenka obecná

Něco k akcím

Akce pro veřejnost pořádané Správou Národního parku České Švýcarsko nebo jejími partnery mohou podléhat změnám v závislosti např. na aktuálním počasí nebo jiných místních podmínkách. Děkujeme za pochopení.

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz