Vítězná výtvarná díla ze soutěže na téma: České Švýcarsko - království mechů, lišejníků a kapradin jsou již vybrána

V polovině listopadu byly vyhlášeny výsledky výtvarné soutěže na téma: České Švýcarsko - království mechů, lišejníků a kapradin, kterou organizovala Správa NP České Švýcarsko.

Do soutěže přišlo 212 obrázků z 20 různých škol nebo školek z regionu, ale i ze vzdálenější měst, např. Vsetína nebo Hradce Králové.

Děti z mateřských a základních škol tvořily nejrůznější díla, kde ztvárňovaly život nenápadných, ale zajímavých organismů: mechů, kapradin a lišejníků, kterým se zejména v údolích říček mezi skalami Českého Švýcarska velmi daří.

Nebylo lehké z došlých děl vybrat ta nejlepší, protože každé dílo bylo originální, každý přistupoval k tématu trochu jinak nebo volil odlišnou techniku tvorby. Mechy a kapradiny také inspirovaly řadu tvůrců k prostorovým dílkům, kde byly tyto rostliny přímo využity a vznikly tak krásné modely části krajiny Českého Švýcarska.

V šesti kategoriích bylo nakonec vybráno 19 obrázků a jejich tvůrci obdrží v nejbližších dnech od Správy NP České Švýcarsko ceny, jejichž součástí budou kromě vzdělávacích materiálů Správy NP České Švýcarsko i výtvarné pomůcky na další tvoření.

Všem zúčastněným bychom chtěli poděkovat, že se do soutěže zapojili, a vítězům k jejich úspěchu gratulujeme.

Fotografie některých vítězných děl a seznam oceněných škol naleznete na webu:
https://www.npcs.cz/vytvarna-soutez-ceske-svycarsko-kralovstvi-mechu-lisejniku-i-kapradin

Ing. Jarmila Judová

Blížící se události

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz