Vlci v Českém Švýcarsku letos vyvedli tři mláďata

V Národním parku České Švýcarsko se letos díky výzkumu České zemědělské univerzity podařilo doložit první reprodukci vlků obecných v novodobé historii. Vlčí pár vyvedl tři mláďata ve východní části národního parku. Vlčata jsou zachycena zejména na snímcích a videozáznamech z fotopastí, první doklad pochází z poloviny června.

Ing. Pavel Benda, Ph.D., ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko: "Společnost má tendenci vnímat národní parky zejména z estetického hlediska, o kvalitě přírodního prostředí však mnohem více vypovídá, jaké druhy zde žijí nebo se sem vrací. Návrat a reprodukce vlků ukazují, že České Švýcarsko navzdory dynamické proměně lesa zůstává vysoce kvalitním přírodním prostředím, které chráněné druhy rády využívají jako svůj životní prostor."

Vlci se v tomto národním parku objevují již od roku 2016, nejprve bylo toto velké chráněné území součástí dvou sousedících teritorií vlků. Ovšem až letos se jádro jedné smečky přesunulo do samotného národního parku a vlci zde vyvedli mláďata. Zjevně některé klidové a nyní bezzásahové části parku skýtají větší míru klidu, než blízce položené Lužické hory s masivní postkůrovcovou těžbou,“ řekl Aleš Vorel z České zemědělské univerzity, který je též šéfem společného projektu OWADIS

Tento česko-saský projekt probíhá na území Národního parku České Švýcarsko již druhým rokem. Jeho náplní je podrobný terénní monitoring osídlení vlků. Projekt navazuje na předchozí velmi dobrou spolupráci českých a německých vědců, obecným cílem této spolupráce je zavedení a podpora intenzivního přírodovědného výzkumu vlků v severočeském pohraničí.

Vlci se do Národního parku České Švýcarsko vrátili v roce 2016. Reprodukce vlků na území národního parku však byla potvrzena poprvé letos. Vlci byli na území dnešního Českého Švýcarska člověkem vyhubeni nejpozději v roce 1756, kdy měl být na území českokamenického panství odstřelen poslední jedinec. K potvrzené reprodukci vlků v Českém Švýcarsku tak došlo po 265 letech.

Videozáznam vlčích mláďat (vytrvejte při sledování až do konce), zdroj: Česká zemědělská univerzita, projekt OWADIS

Blížící se události

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz