Vrtulník dopravil materiál na Šaunštejn

Vrtulník MI-8 dnes odpoledne ve Vysoké Lípě v Národním parku České Švýcarsko dopravil na skalní hrádek Šaunštejn materiál pro vytvoření nových konstrukcí přístupových žebříků, vrcholových lávek a zábradlí. Zhruba patnáct tun nákladu sestávajícího z ocelových nosných konstrukcí a dubových dřevěných prvků vynesl v devíti pracovních letech. Při zpětných letech byly odvezeny betonová suť a někdejší trubková zábradlí.

Práce na obnově zastaralých turistických instalací na skalním hrádku Šaunštejn probíhají od dubna letošního roku. V první fázi byly provedeny sanační práce na nestabilních částech skály, které by se v blízké budoucnosti mohly stát pro návštěvníky nebezpečnými. Ve druhé fázi budou obnoveny konstrukce žebříků a vrcholových lávek tak, aby se návštěvníci po někdejším hrádku mohli pohybovat bezpečně a současně byla minimalizována eroze působená sešlapem. Práce mají být dokončeny během letošního podzimu.

Skalní hrádek Šaunštejn patří k významným turistickým cílům Národního parku České Švýcarsko, nachází se nedaleko Vysoké Lípy. Každoročně jej navštíví na sto tisíc návštěvníků. Kromě toho, že se jedná o zajímavý přírodní útvar, je díky stopám po středověkém osídlení také nemovitou kulturní památkou. Kvůli dožívajícím lávkám, které hrádek zpřístupňovaly veřejnosti, musela Správa Národního parku České Švýcarsko jižní část hrádku před dvěma lety uzavřít. Na sanaci skal a vytvoření nových lávek a chodníků správa parku vynaloží celkem zhruba 10 mil. korun včetně DPH. Sanaci skály realizovala firma AZ SANACE a.s., rekonstrukci přístupu na skalní hrádek Šaunštejn provádí firma STRIX Chomutov, a.s.

Vrtulník dopravuje materiál na sklaní hrádek Šaunštejn. Foto: Tomáš Salov
Vrtulník dopravuje materiál na sklaní hrádek Šaunštejn. Foto: Tomáš Salov

 

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz