Vycházka za mechorosty do Kyjovského údolí

4. Září 8:30 – 13:30
Sobota
Kyjov
sraz u restaurace Na Fakultě

Srdečně Vás zveme na  botanickou vycházku zaměřenou na poznávání základních druhů mechorostů.

Průvodce: Mgr. Ivana Marková - botanik Správy NP České Švýcarsko

Trasa: Kyjov - Kyjovský hrádek, Klenotnice a zpět (změna trasy dle aktuální situace v důsledku kůrovcové kalamity je možná)

Délka trasy: do 4 km

K dopravě do Kyjova lze využít turistický autobus č. 434 z Krásné Lípy náměstí v 8:06.

Jízdní řády najdete ke stažení i u nás na webu.

Co s sebou: svačinu, pití a dobrou obuv

Kontakt: i.markova@npcs.cz, 731 697 003;

Blížící se události

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz