Výjezdní zasedání výboru Poslanecké sněmovny pro životní prostředí do Národního parku České Švýcarsko

V rámci výjezdního zasedání navštívili členové výboru Poslanecké sněmovny pro životní prostředí pod vedením předsedkyně Dany Balcarové ve dnech 24. a 25. června 2020 oblast Národního parku České Švýcarsko. Na místě se seznámili zejména s aktuálním vývojem v oblastech návštěvnosti, péče o turistickou infrastrukturu a kulturní dědictví regionu, financování chodu správy parku a vývoje lesních ekosystémů, a to včetně situace ve zdejších kulturních smrčinách, zasažených od roku 2018 lýkožroutem smrkovým.

Přímo v terénu národního parku poslanci navštívili tři lokality. S vývojem návštěvnosti za uplynulou dekádu se seznámili na skalním hrádku Falkenštejn u Jetřichovic, zpřístupněném veřejnosti v roce 2017. Hrádek poskytuje výhled nejen do krajiny, ale také na spontánně se obnovující les na dřívějším požářišti z roku 2006 pod Havraním vrchem či na obnovu lesa na plochách, ze kterých byla v nedávné minulosti odstraněna invazní borovice vejmutovka.

Další zastávkou byl areál Dolského mlýna. Tématicky byla zaměřena na péči o kulturní dědictví na konkrétním příkladu památkově chráněných objektů v areálu bývalého mlýna, na jejichž údržbě se pod vedením historičky správy národního parku Natalie Belisové významným způsobem podílejí také dobrovolníci z řad veřejnosti.

Na třetí lokalitě v Černém dolu v oblasti Hřenska se členové výboru podrobněji seznámili s problematikou kulturních, stanovištně nepůvodních smrčin na území národního parku, ve kterých se následkem souběhu několika nepříznivých faktorů od roku 2018 začal rychle šířit lýkožrout smrkový. Správa národního parku zde představila postupy využívané pro přestavbu těchto monokulturních smrčin využívané do roku 2017, snahy o zastavení postupu kůrovce v letech 2018 a 2019, které v konečném důsledku vedly ke vzniku rozsáhlých holin až po současný přístup, kdy jsou stanovištně nepůvodní smrkové monokultury ve vnitřních částech národního parku ponechány v podobě stojících souší. Současně poslanci navštívili také přirozené lesní porosty národního parku, které se s vývojem počasí v uplynulých letech vyrovnaly mnohem lépe a setrvaly v zeleném stavu.

Nejednalo se o první návštěvu zákonodárců v národním parku v tomto měsíci. O týden dříve do parku krátce zavítali také členové Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu ČR.

Poslanci a další návštěvníci v areálu Dolského mlýna
Historička Správy NP České Švýcarsko Natalie Belisová při podávání výkladu o historii Dolského mlýna skupině poslanců výboru Poslanecké sněmovny pro životní prostředí (na snímku s dalšími návštěvníky lokality). Foto: Tomáš Salov

 

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz