Výstava fotografií národního parku ve Cvikově v Lužických horách

Do konce ledna tohoto roku mohou návštěvníci informačního střediska ve Cvikově v Lužických horách navštívit výstavu velkoformátových snímků Václava Sojky, fotografa Správy Národního parku České Švýcarsko. Tématem výstavy jsou příroda a krajina národního parku, přináší však také řadu detailů ze života zdejší fauny a flóry.

Pracovník Správy Národního parku České Švýcarsko při instalaci výstavy
Pracovník Správy Národního parku České Švýcarsko Jakub Juda při instalaci výstavy velkoformátových fotografií Václava Sojky. Foto: Václav Sojka

Plakát k výstavě velkoformátových fotografií Václava Sojky

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz