Výstava k 50. výročí vzniku CHKO Labské pískovce slavnostně zahájena

Ve středu v podvečerních hodinách byla na děčínském zámku slavnostně zahájena výstava k 50. výročí vzniku Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. Výstava je věnována symbolicky padesáti „nej“ Labských pískovců a vytvořena byla na základě podkladů od týmu pracovníků Správy Národního parku České Švýcarsko děčínskou architektkou Evou Cerhovou a grafičkou Terezou Cerhovou. Instalována je v galerii na nádvoří děčínského zámku a návštěvníci ji mohou shlédnout do konce července.

Slavnostního zahájení se zhostil ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko Pavel Benda a za partnerské chráněné území na německé straně regionu ředitel Správy Národního parku Saské Švýcarsko Ulf Zimmermann.

Výstava na děčínském zámku je jednou z více akcí, kterými správa chráněného území letos připomíná své padesáté výročí. Jejich přehled zájemci najdou na internetové stránce www.npcs.cz/50.

Chráněná krajinná oblast Labské pískovce byla založena k 27. červnu 1972. Její jádrová část byla v roce 2000 vyhlášena národním parkem, který nese jméno České Švýcarsko. Současná rozloha CHKO Labské pískovce činí 243 čtverečních kilometrů, kromě příjemně působící kulturní krajiny zasazené do kulisy pískovcových skal a vulkanických kuželů zde nacházíme i zachovalou lidovou architekturu v podobě podstávkových domů či drobných kulturních památek.

Zahájení výstavy
Výstavu slavnostně zahájili ředitelé správ národních parků České a Saské Švýcarsko Pavel Benda a Ulf Zimmermann. Foto: Václav Sojka
Slavnostního zahájení se zúčastnilo více než pět desítek hostů. Foto: Václav Sojka
Slavnostního zahájení se zúčastnilo více než pět desítek hostů. Foto: Václav Sojka

 

Volná místa

Ministerstvo životního prostředí vypisuje výběrové řízení na obsazení místa:

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz