FOTO: Václav Sojka

Výtvarná soutěž: LABSKÉ PÍSKOVCE - PTAČÍ RÁJ

Správa Národního parku České Švýcarsko vyhlasila pro rok 2024 výtvarnou soutěž pro děti z mateřských a základních škol na téma:  LABSKÉ PÍSKOVCE - PTAČÍ RÁJ.

V roce 2004 vznikla kvůli ochraně významných ptačích druhů Ptačí oblast Labské pískovce, která zahrnuje CHKO Labské pískovce, celý NP České Švýcarsko a zasahuje až do CHKO Lužické hory. Toto opatření již dvacet let chrání především čtyři ohrožené druhy ptáků, a to sokola stěhovavého, výra velkého, datla černého a chřástala polního.

Najdeme zde ale i další významné a ohrožené druhy jako například orla mořského, ledňáčka říčního nebo čápa černého, kulíška nejmenšího a řadu dalších.

Zapojte se do naší soutěže a vydejte se poznávat evropsky významnou Ptačí oblast Labské pískovce. Vydejte se na výlet s dalekohledem do Labských pískovců a zkuste pozorovat ptačí druhy v jejich přirozeném prostředí. Zapátrejte v knihách i ve své fantazii a vytvořte obrázky vzácných i méně vzácných druhů ptáků, ztvárněte jejich rodinný život, způsob obstarávání potravy nebo jejich útočiště, která našli u nás v  Labských pískovcích i jejich okolí.

Soutěží se ve 4  kategoriích libovolnou technikou (mateřské školy, I. stupeň a II. stupeň ZŠ, speciální školy) a dále v kategorii kolektivní díla. V soutěži omezujeme formát dílka do velikosti maximálně A3.

Pro vítěze máme připraveny zajímavé ceny: výtvarné pomůcky, publikace Správy NP České Švýcarsko a výrobky Wolfie.

Zadání soutěže ke stažení zde.

Zdroje zajímavých informací o národním parku a jeho obyvatelích najdete na: www.npcs.cz/evvopublikace

Uzávěrka soutěže je 15. 10. 2024.

HODNOCENÍ PROBĚHNE BĚHEM LISTOPADU.

Kontakt: Jarmila Judová, 775 552 790, j.judova@npcs.cz

Podepsaná díla zasílejte na adresu: Správa Národního parku České Švýcarsko, Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa. Nezapomeňte uvést: jméno, věk, vaši adresu!  V rámci propagace soutěže mohou být zaslaná díla vystavena či prezentována v elektronických médiích. Po skončení soutěže si lze díla vyzvednout (po předchozí domluvě) na Správě NP České Švýcarsko. Z organizačních důvodů díla zpět nezasíláme.


 

 

 

 

Něco k akcím

Akce pro veřejnost pořádané Správou Národního parku České Švýcarsko nebo jejími partnery mohou podléhat změnám v závislosti např. na aktuálním počasí nebo jiných místních podmínkách. Děkujeme za pochopení.

Upozornění

Volná místa

Hledáme novou kolegyni / nového kolegu na pracovní pozici:

ODB. REFERENT/REFERENTKA PRO VÝZKUM LESA

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz