Výtvarná soutěž na téma Skřítek Čeřínek má své vítěze

V prvních listopadových dnech Správa Národního parku České Švýcarsko vyhlásila výsledky výtvarné soutěže, zaměřené na ztvárnění podoby skřítka Čeřínka.  Jeho podobu měli účastníci ztvárnit také proto, že správa parku připravuje vydání knihy pohádkových příběhů, jejichž hlavním představitelem je právě Čeřínek. Autorem textů je Vladislav Vencko a v jeho pohádkách putuje skřítek Čeřínek oblastí Českého Švýcarska, kde zažívá různá dobrodružství a potkává spoustu zvířecích kamarádů. 

Správa národního parku obdržela přes 400 obrázků z 30 různých škol nebo školek, a to nejen z regionu, ale i ze vzdálenější míst. Do Krásné Lípy doputovali z největší dálky skřítci z Ostravy, nejbližší cestu měli ti z místních školek a školy.

Pro porotu nebylo vůbec lehké z došlých děl vybrat ta nejlepší, každé dílo bylo něčím zajímavé, každý autor přistupoval k tématu po svém a zvolil odlišnou techniku tvorby. Každý zaslaný obrázek tedy představuje jedinečné ztvárnění skřítka Čeřínka.

V šesti kategoriích bylo nakonec vybráno 16 obrázků a na adresy jejich autorů už postupně putují drobné odměny, jejichž součástí jsou vzdělávací materiály Správy Národního parku České Švýcarsko, ale také výtvarné pomůcky pro další tvoření.

Všem zúčastněným školám i jednotlivcům Správa Národního parku České Švýcarsko děkuje, že se do soutěže zapojili a vítězům gratuluje k úspěchu.

Seznam oceněných škol a vítězné obrázky si můžete prohlédnout na internetové stránce:  https://www.npcs.cz/vytvarna-soutez-skritek-cerinek

Text: Jarmila Judová

Upozornění

Volná místa

Hledáme novou kolegyni / nového kolegu na pracovní pozici:

ODB. REFERENT/REFERENTKA PRO VÝZKUM LESA

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz