Výtvarná soutěž na téma Život v jeskyních Českého Švýcarska vyhodnocena

V listopadu byly vyhlášeny výsledky výtvarné soutěže, kterou se letos Správa národního parku České Švýcarsko připojila k Mezinárodnímu roku jeskyní a krasu. Do soutěže přišlo přes 300 obrázků z 26 různých škol nebo školek z regionu, ale i ze vzdálenější míst.

Nebylo vůbec lehké z došlých děl vybrat ta nejlepší, protože každé dílo bylo něčím zajímavé, každý přistupoval k tématu po svém a zvolil odlišnou techniku tvorby. I zdánlivě neznámý a tajemný svět podzemních prostor byl pro zúčastněné velmi inspirující. Na obrázcích nechyběli netopýři, brouci, pavouci, mloci, plši nebo lišky. V jeskyních se objevovali i speleologové, průzkumníci, ale i pravěcí lidé.

V šesti kategoriích bylo nakonec vybráno 16 obrázků a jejich tvůrci obdrží v nejbližších dnech od Správy NP České Švýcarsko ceny, jejichž součástí budou vzdělávací materiály Správy NP České Švýcarsko i výtvarné pomůcky na další tvoření.

Všem zúčastněným školám i jedincům bychom chtěli poděkovat, že se do soutěže zapojili i přesto, že většinu času, kdy soutěž běžela, byly školy zavřené a výuka byla komplikovanější. Vítězům k jejich úspěchu gratulujeme.

Seznam oceněných škol naleznete na webu: https://www.npcs.cz/vytvarna-soutez-zivot-v-jeskynich-ceskeho-svycarska-labskych-piskovcu

Ing. Jarmila Judová

Naši partneři

Další témata

banner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz