vydra říční - ilustrace: Petr Nesvadba

Výtvarná soutěž: NÁŠ DOMOV JE V PÍSKOVCÍCH

Správa Národního parku České Švýcarsko vyhlasila pro rok 2023 výtvarnou soutěž pro děti z mateřských a základních škol na téma:  NÁŠ DOMOV JE V PÍSKOVCÍCH

Posláním národních parku je zachování přírody a druhové rozmanitosti v daném území i pro další generace, které přijdou po nás. Národní parky umožňují, aby příroda mohla fungovat přirozeně a bez zásahů člověka a aby byl zachován životní prostor druhů, které už na jiných místech díky činnosti člověka téměř vymizely. Náš Národní park České Švýcarsko byl vyhlášen v unikátní oblasti pískovcových skal, která je domovem pro řadu druhů živočichů i rostlin. Každý návštěvník národního parku by proto měl během svých návštěv přistupovat s respektem k jeho obyvatelům z rostlinné a živočišné říše i jejich životnímu prostoru.

Zapojte se do naší soutěže a vydejte se poznávat Národní park České Švýcarsko, který je domovem sokolů, vlků, výrů, ale i plchů, užovek, mloků, nepřeberného množství hmyzu a zajímavých rostlin, stovek druhů mechů a lišejníků.  Zapátrejte v knihách i ve své fantazii a vytvořte obrázky Národního parku České Švýcarsko jako domova živočichů i rostlin, který je třeba chránit, aby měli kde žít.

Soutěží se ve 4  kategoriích libovolnou technikou (mateřské školy, I. stupeň a II. stupeň ZŠ, speciální školy) a dále v kategorii kolektivní díla. V soutěži omezujeme formát dílka do velikosti maximálně A3.

Pro vítěze máme připraveny zajímavé ceny: výtvarné pomůcky, publikace Správy NP České Švýcarsko a výrobky Wolfie.

Zdroje zajímavých informací o národním parku a jeho obyvatelích najdete na: www.npcs.cz/evvopublikace

Uzávěrka soutěže je 15. 10. 2023

Kontakt: Jarmila Judová, 775 552 790, j.judova@npcs.cz

Podepsaná díla zasílejte na adresu: Správa Národního parku České Švýcarsko, Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa. Nezapomeňte uvést: jméno, věk, vaši adresu!  V rámci propagace soutěže mohou být zaslaná díla vystavena či prezentována v elektronických médiích. Po skončení soutěže si lze díla vyzvednout na Správě NP České Švýcarsko. Z organizačních důvodů díla zpět nezasíláme.

Zadání soutěže ke stažení zde
 

 

 

 

Bezpečnost návštěvníků

Aktuální stupeň požárního rizika:
BĚŽNÁ SITUACE
Mějte, prosím, na paměti, že ani za běžné situace není v lesích povoleno rozdělávat ohně, kouřit či používat vařiče.


UPOZORNĚNÍ! NA CELÉM ÚZEMÍ NÁRODNÍHO PARKU ČESKÉ ŠVÝCARSKO HROZÍ VYSOKÉ NEBEZPEČÍ PÁDU STROMŮ. VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!


AKTUÁLNÍ OMEZENÍ VSTUPU

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz