Zábavní pyrotechnika do národních parků nepatří

Každoročně před koncem roku spolu s ostatními českými národními parku apelujeme na obyvatele i návštěvníky regionu národního parku, aby se nejen v tomto období vzdali masového využívání zábavní pyrotechniky jako prostředku oslav. Nebo její využívání alespoň omezili na tišší a ekologičtější alternativy. Kromě toho, že nárazově dochází k plošnému rušení divoce žijících i lidmi chovaných zvířat, zvyšují se například i koncentrace těžkých kovů v ovzduší.

Přímo na území národních parků je od poloviny roku 2017 používání zábavní pyrotechniky a provádění ohňostrojů zakázáno zákonem, Tento zákaz se sice nevztahuje na obce ležící na hranici národního parku, neboť jejich intravilány leží v některé z chráněných krajinných oblastí, přesto každý, kdo se tohoto způsobu oslav konce roku vzdá, významně napomůže k příjemnějšímu zakončení starého a začátku nového roku. Správa Národního parku České Švýcarsko děkuje všem, kdo tento apel vyslyší.

Někteří ze čtenářů tohoto textu letos možná namítnou, že sama Správa Národního parku České Švýcarsko letos přikročila k použití trhavin k likvidaci vybraných kůrovcových souší (informovali jsme podrobněji zde). Jakkoli chápeme, že tento způsob navozuje otázky a lze o něm diskutovat, věříme také, že je všeobecně srozumitelný rozdíl mezi lokálním využitím trhaviny pro pracovní účel a živelným odpalováním zábavní pyrotechniky, navíc plošně v celém časovém pásmu.

Přejeme všem dobré a klidné vykročení do nového roku 2022!
Správa Národního parku České Švýcarsko

Plakát Pyrotechnika do národního parku nepatří

Plakáty "Zábavní pyrotechnika do národního parku nepatří" ke stažení:

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz