Žádost o spolupráci při zajištění požářiště NP České Švýcarsko

AKTUALIZACE K 22. 8. 2022:  Děkujeme za laskavé nabídky pomoci při dohledu nad požářištěm! V současné chvíli se díky dostatečnému počtu nabídek podařilo dohled do konce měsíce srpna zajistit. Správa Národního parku České Švýcarsko děkuje za veškerou podporu a spolupráci!

 


Původní znění výzvy k 20. 8. 2022:


V souvislosti s postupnou lokalizací požáru v NP České Švýcarsko došlo k ukončení zásahu jednotek požární ochrany a požářiště bylo předáno Správě Národního parku České Švýcarsko, které byl uložen dohled nad určenými částmi požářiště za účelem prevence opětovného rozhoření požáru v těchto místech.

S ohledem na skutečnost, že území požářiště je rozsáhlé a zajištění dohledu a dohašování opětovně se objevujících ohnisek vyžaduje nasazení velkého množství techniky i lidských zdrojů, požádala Správa Národního parku České Švýcarsko zřizovatele jednotek požární ochrany o podání nabídek vedoucích k smluvnímu zajištění předmětného dohledu nad požářištěm.

Od předání prvních úseků požářiště pod dohled Správy Národního parku České Švýcarsko, za první dva týdny dohledu, navázalo spolupráci se Správou NP celkem 58 jednotek sborů dobrovolných hasičů, kterým tímto velmi Správa NP děkuje za obětavou pomoc!

S postupným nasazováním jednotek SDH ovšem dochází k vyčerpání jejich volných kapacit a možnosti dalšího nasazení. Proto, po dohodě s velitelem zásahu (HZS), opětovně žádá Správa Národního parku České Švýcarsko zřizovatele jednotek požární ochrany o podání nabídek vedoucích k smluvnímu zajištění předmětného dohledu nad požářištěm.

Konkrétně poptáváme:

  • jednotky požární ochrany o zmenšeném početním stavu (1+3) s cisternovou automobilovou stříkačkou,

  • jednotky požární ochrany o zmenšeném početním stavu (1+3) s dopravním automobilem pro přepravu osob a materiálu, obsluhu čerpadel a monitoring nově vznikajících ohnisek a jejich dohašování.

Předpoklad trvání dohledu nad požářištěm je do 31. 8. 2022, 24 hodin denně.

Vaše nabídky s uvedením zřizovatele jednotky, časovou možností nasazení jednotky (od kdy, do kdy) a spojení na kontaktní osobu prosím zasílejte na e-mailovou adresu p.kulhankova@npcs.cz, či volejte přímo koordinátorovi nasazení jednotek sborů dobrovolných hasičů na tel. č. +420 608 233 952.

V souvislosti s výše uvedeným sdělujeme, že otázka sjednání smluvního dohledu nad požářištěm, stejně tak i stanovení podmínek finančních náhrad za sjednanou činnost, je čistě v kompetenci zřizovatelů jednotek požární ochrany a Správy Národního parku České Švýcarsko. Jinými slovy, ze strany Hasičského záchranného sboru České republiky nebude nijak do tohoto volního jednání zasahováno a dohled nad požářištěm nebude považován za zásah jednotek požární ochrany.

Tímto děkujeme za spolupráci a za podání nabídek.

V Krásné Lípě, 20. 8. 2022

 

 

 


Dřívější žádost zveřejněná k 7. 8. 2022

V souvislosti s postupnou lokalizací požáru v NP České Švýcarsko dojde v nejbližších dnech k ukončení zásahu jednotek požární ochrany. Požářiště bude po ukončení zásahu předáno Správě Národního parku České Švýcarsko, které bude uložen dohled nad určenými částmi požářiště za účelem prevence opětovného rozhoření požáru v těchto místech.

S ohledem na skutečnost, že území požářiště je rozsáhlé, žádá Správa Národního parku České Švýcarsko zřizovatele jednotek požární ochrany o podání nabídek vedoucích k smluvnímu zajištění předmětného dohledu nad požářištěm. Konkrétně poptáváme jednotky požární ochrany o zmenšeném početním stavu (1+3) s cisternovou automobilovou stříkačkou o objemu min. 4 000 litrů vody.

Předpoklad trvání dohledu nad požářištěm je do 31. 8. 2022, 24 hodin denně.

Vaše nabídky s uvedením zřizovatele jednotky, časovou možností nasazení jednotky (od kdy do kdy) a spojení na kontaktní osobu prosím zasílejte na mailovou adresu r.nagel@npcs.cz, či volejte na tel. č. +420 737 276 857.

V souvislosti s výše uvedeným sdělujeme, že otázka sjednání smluvního dohledu nad požářištěm, stejně tak i stanovení podmínek finančních náhrad za sjednanou činnost, je čistě v kompetenci zřizovatelů jednotek požární ochrany a Správy Národního parku České Švýcarsko. Jinými slovy, ze strany Hasičského záchranného sboru České republiky nebude nijak do tohoto volního jednání zasahováno a dohled nad požářištěm nebude považován za zásah jednotek požární ochrany.

Tímto děkujeme za spolupráci a za podání nabídek.

V Krásné Lípě, 7. 8. 2022

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz