Zahájena oprava cesty od Sauly směrem Na Tokání

V tomto týdnu byla zahájena oprava silničky od hájenky U Sloupu (Saula) směrem Na Tokání. Práce mají být dokončeny ke konci května letošního roku. V souvislosti s nimi dojde k dílčímu omezení provozu pro pěší návštěvníky a cyklisty. Objízdné trasy pro zásobování, vlastníky či nájemce nemovitostí a jejich ubytované hosty jsou vedeny od Vysoké Lípy po České silnici, Mokrým a Táborovým dolem. Na uvedených cestách tak bude větší automobilový provoz, se kterým řidiči, cyklisté i pěší budou muset počítat. Pracoviště i objízdné trasy jsou zřetelně vyznačeny přímo v terénu, včetně informace, v jakých dnech a časech mohou návštěvníci přístupovou cestu využívat a jak jsou vedeny objízdné trasy.

Ve všední dny mohou cyklisté a pěší silničku mezi Saulou a Tokání s opatrností využívat mimo dobu provádění prací, tedy od 16. hodiny do 7. hodiny ráno. O víkendech a státních svátcích bude vstup či vjezd na kole možný bez omezení

Pěší návštěvníky i cyklisty na trase z Vysoké Lípy skrz Mokrý a Táborový důl správa parku upozorňuje na větší automobilový provoz na těchto cestách a nabádá je k opatrnosti. Řidiči motorových vozidel cesty smějí používat pouze v případě, že do národního parku vjíždějí na základě platné výjimky ze zákona o ochraně přírody a krajiny. Současně musí dbát zvýšené opatrnosti a počítat jak s pohybem návštěvníků a cyklistů, tak i s případnými dalšími vozidly.

Silnička od hájenky Saula směrem Na Tokání, která slouží kromě turistické veřejnosti také zásobování chat Na Tokání a je velmi důležitá také pro složky integrovaného záchranného systému, dostane v  příštích týdnech v celé délce zhruba 5 kilometrů nový asfaltový povrch, opraveny a vyčištěny budou také propustky pod cestou. Jedná se o první etapu nutných oprav, na které správa parku vynaloží 4,8 milionu korun.   

mapka s uzavírkou silnice
Silnička od hájenky Saula směrem Na Tokání obdrží v rámci opravy nový asfaltový povrch. Mapový podklad: www.mapy.cz

 

Uzavírka trasy směrem Na Tokání: Foto: Miroslav Rohlík
Uzavírka trasy směrem Na Tokání je vyznačena v terénu, právě tak, jako objízdné trasy pro zásobování. Foto: Miroslav Rohlík

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz