Zahájení rekultivace skládky v Mezné

V tomto týdnu byla zahájena rekultivace staré skládky komunálního odpadu v Mezné. Správa národního parku nechá z pozemků, které jsou dnes v majetku státu, odvézt zhruba 20 tisíc krychlových metrů směsného odpadu, který sem byl svážen a ukládán zejména z okolních obcí včetně Děčína od konce sedmdesátých do počátku devadesátých let. O rekultivaci této skládky správa parku usilovala již před rokem 2010, v roce 2009 ji nechala překrýt vrstvou zeminy, aby nedocházelo k rozšiřování odpadů do okolí.

Zejména kvůli obavě, že skládka může obsahovat také nebezpečné odpady, které by časem mohly kontaminovat okolní vodní zdroje zásobující pitnou vodou nejen Hřensko, ale také obce v levobřežní části říčky Kamenice i část města Děčína, podala správa národního parku projektovou žádost do Operačního programu Životní prostření. Díky tomuto financování ve výši zhruba 39 mil. Kč nyní může nechat skládku zcela vymístit a odpady zlikvidovat podle moderních standardů.

Práce na odstranění skládky mohou trvat až téměř rok a budou nasměrovány do období mimo turistickou sezónu. V následujících třech týdnech budou prováděny přípravné práce, spočívající zejména ve zřízení dočasného zázemí pro pracovníky a techniku, poté bude zahájen odvoz odpadů.

Areál skládky v Mezné
Skládku komunálního odpadu v Mezné nechala Správa Národního parku České Švýcarsko v roce 2009 překrýt zeminou, nyní budou odpady postupně odvezeny a zlikvidovány v souladu s moderními standardy. Foto: Tomáš Salov

 

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz