Ze života hmyzu

6. Červen 10:00 – 12:00
Sobota
Krásná Lípa - Plšíkova učebna v areálu Správy NP České Švýcarsko
Pražská 457/52, Krásná Lípa

Pojďme s námi na vzrušující badatelskou výpravu za známými i neznámými hmyzími obyvateli našich luk. Na začátku výpravy vás vyzbrojíme entomologickými smýkačkami, s nimiž se vydáte na loveckou výpravu. Vaším průvodcem bude Lukáš Blažej, entomolog Správy NP, který vás provede světem hmyzu a společně s vámi určí vaše úlovky.

Průvodce: Bc. Lukáš Blažej
Kontakt: l.blazej@npcs.cz

Trasa exkurze: Krásná Lípa - louky v okolí vlakové zastávky Krásná Lípa, město a zpět

Akce se koná při příležitosti 20 let Národního parku České Švýcarsko.

Ze života hmyzu - exkurze

Něco k akcím

Akce pro veřejnost pořádané Správou Národního parku České Švýcarsko nebo jejími partnery mohou podléhat změnám v závislosti např. na aktuálním počasí nebo jiných místních podmínkách. Děkujeme za pochopení.

Probíhající akce

-
-

Naši partneři

Další témata

baner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz