Skrýt nabídku

Geochemie, geologie, hydrologie a hydrogeologie

Geochemický monitoring srážkových vod

Sledování celkové atmosférické depozice v NPČŠ - odběry vzorků a studium chemického složení srážek na volné ploše (bulk precipitation) a podkorunových srážek (smrkový throughfall) na 4 lokalitách na území NP. Analytickými metodami bude zjišťováno chemické složení srážkových vod (koncentrace vybraných sloučenin a prvků ve vzorcích z jednotlivých lokalit) a zhodnocena míra znečištění ovzduší (stupeň imisní zátěže), posouzen charakter atmosférické depozice, toků i biochemického cyklu hlavních škodlivin v této chráněné oblasti. Cílem je rovněž využití dat pro další výzkumné aktivity v této oblasti, průběžné i komplexní zhodnocení všech získaných údajů v průběhu 3 let (2008 – 2010) i jejich srovnání s výsledky již realizovaných projektů.

 • Závěrečná zpráva za rok 2008 (stáhnout; PDF; 10 MB)
 • Závěrečná zpráva za rok 2009 (stáhnout; PDF; 17,8 MB)
 • Závěrečná zpráva za rok 2010 (stáhnout; ZIP; 2,8 MB)

Geochemický monitoring průsakových vod

Sledování chemismu vod prosakujících pískovcovými horninami - jedná se o průběžný monitoring cca 8 - 10 lokalit (tj. míst, kde v pískovcovém masivu prosakuje voda – tzv. „kapajících studánek“). Odběry vzorků vod budou probíhat několikrát ročně na vybraných reprezentativních lokalitách v NPČŠ. Analytickými metodami bude zjišťováno chemické složení průsakových vod (koncentrace vybraných sloučenin a prvků ve vzorcích z jednotlivých lokalit). Cílem projektu je využití dat pro výzkumné aktivity v této oblasti (zejména získání informace o distribuci chemických prvků v pískovcovém masivu a stanovení souvislosti s tvorbou povrchových krust a solných výkvětů), průběžné i komplexní zhodnocení všech získaných údajů v průběhu 3 let (2008 – 2010).

 • Závěrečná zpráva za rok 2008 (stáhnout; PDF; 5 MB)
 • Závěrečná zpráva za rok 2009 (stáhnout; PDF; 6,3 MB)
 • Závěrečná zpráva za rok 2010 (stáhnout; ZIP; 7,6 MB)

Geochemický monitoring povrchových vod

Sledování chemického složení povrchových vod vodních toků, vodních nádrží, rašelinišť a mokřadů s cílem vyhodnotit bilanční látkové toky a dlouhodobý vývoj chemismu porovnáním s dostupnými historickými údaji. Sledování chemismu vod na vstupu do území NP a hodnocení jejich vlivu na ekosystémy. Sledování chemismu vod na výstupu z území NP, resp. na hranici ČR a SRN.

 • Závěrečná zpráva za rok 2008 (stáhnout; PDF; 7 MB)
 • Závěrečná zpráva za rok 2009 (stáhnout; PDF; 7,5 MB)
 • Závěrečná zpráva za rok 2010 (stáhnout; PDF; 1,2 MB)

Geochemický monitoring podzemních vod

Sledování chemického složení podzemních vod na pramenních vývěrech a prostřednictvím sítě stávajících hydrogeologických vrtů s cílem vyhodnotit bilanční látkové toky a dlouhodobý vývoj chemismu porovnáním s dostupnými historickými údaji.

 • Závěrečná zpráva za rok 2008 (stáhnout; PDF; 10,3 MB)
 • Závěrečná zpráva za rok 2009 (stáhnout; PDF; 10,6 MB)
 • Závěrečná zpráva za rok 2010 (stáhnout; PDF; 1,4 MB)
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu.

Blížící se události
Nepřehlédněte!

DOČASNÉ VYLOUČENÍ VSTUPU DO LESA V ČÁSTI ÚZEMÍ CHKO LABSKÉ PÍSKOVCE

Na území CHKO Labské pískovce platí na základě žádosti státního podniku Lesy ČR zákaz vstupu do lesů na území okresu Ústí nad Labem, a to do 23. 1. 2019 nebo do odvolání. 

Naši partneři

Nationalpark Sächsische Schweiz

Park Narodowy Gór Stołowych

EUROPARC Federation