Hra Putování krajinou pískovcových skal je prodloužena do konce roku 2022

Správa Národního parku České Švýcarsko prodloužila možnost zapojit se do hry Putování krajinou pískovcových skal až do konce prosince. Zájemci tak mohou využít ještě hezké podzimní dny nebo vánoční prázdniny na výlety do regionu Labských pískovců. Hra byla vytvořena při příležitosti 50.

Výtvarná soutěž na téma Skřítek Čeřínek má své vítěze

V prvních listopadových dnech Správa Národního parku České Švýcarsko vyhlásila výsledky výtvarné soutěže, zaměřené na ztvárnění podoby skřítka Čeřínka.  Jeho podobu měli účastníci ztvárnit také proto, že správa parku připravuje vydání knihy pohádkových příběhů, jejichž hlavním představitelem je p

Ohlédnutí za letošním létem v oblasti ekologické výchovy a práce s veřejností

Navzdory požáru v oblasti Hřenska, který výrazně narušil realizaci plánovaných akcí pro veřejnost i činnosti Správy Národního parku České Švýcarsko v oblasti práce s veřejností a ekovýchovy, se také podařilo naopak řadu aktivit realizovat. Přinášíme stručný přehled:

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz