Bezprostřední hrozba pádu kamenů při vstupu do Edmundovy soutěsky

Při vyústění Edmundovy soutěsky do obce Hřensko počátkem tohoto týdne došlo k pádu zhruba 50 kilogramů těžkého pískovcového kamene na turistickou stezku. Kámen se od cesty odrazil, poškodil zábradlí a dopadl do řečiště Kamenice.

Při následné prohlídce místa skalní četa Správy Národního parku České Švýcarsko nad turistickou cestou konstatovala erozí silně poškozený pískovcový blok o objemu zhruba 4 m3, který se posunul směrem do soutěsky, rozpadá se na menší kameny, ale současně nelze vyloučit zřícení bloku jako celku.

Pracovníci stráže přírody místo po pádu prvního kamene v terénu označili varovnou informací a správa informovala obec Hřensko jako vlastníka cesty s doporučením, aby obec cestu pro veřejnost uzavřela, včetně instalace mechanických zábran.

V příštím týdnu pracovníci skalní čety ze svahu nad turistickou cestou za použití lezecké techniky odstraní menší kameny, aby předešli jejich nahodilému padání. V závislosti na výsledcích dalšího posouzení stability pak v případě nutnosti bude v lednu příštího roku proveden řízený shoz rozpadajícího se skalního bloku.

Správa Národního parku České Švýcarsko návštěvníkům v současné době nedoporučuje vstup do Edmundovy soutěsky z důvodu bezprostředního nebezpečí úrazu.

Přeražené zábradlí po pádu kamene
Kámen o hmotnosti cca 50 kg, který spadl počátkem týdne ze svahu Edmundovy soutěsky na cestu, poškodil zábradlí a skončil v korytě Kamenice. Foto: Pavel Svoboda

Bezpečnost návštěvníků

Aktuální stupeň požárního rizika:
BĚŽNÁ SITUACE
Mějte, prosím, na paměti, že ani za běžné situace není v lesích povoleno rozdělávat ohně, kouřit či používat vařiče.


UPOZORNĚNÍ! NA CELÉM ÚZEMÍ NÁRODNÍHO PARKU ČESKÉ ŠVÝCARSKO HROZÍ VYSOKÉ NEBEZPEČÍ PÁDU STROMŮ. VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!


AKTUÁLNÍ OMEZENÍ VSTUPU

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz