Botanická exkurze do okolí Libouchce směr Libouchecké bučiny

21. Květen 9:00 – 15:00
Sobota
Libouchec
Pod hrází u Ptačího rybníka

Srdečně Vás zveme na  botanickou vycházku zaměřenou na poznávání cenné lokality Liboucheckých bučin a jejího okolí, kterou pořádá Správa Národního parku České Švýcarsko při příležitosti oslav 50 let od založení CHKO Labské pískovce a v rámci aktivit k Evropskému dni chráněných území.

Sraz: Pod hrázi Ptačího rybníka v Libouchci

50.7630514N, 14.0574292E

Průvodce: Ing. Petr Bauer -  botanik

Trasa: od Hráze Ptačího rybníka směrem k Tisé, blíže viz mapka: https://mapy.cz/s/fubokonoda

Délka trasy: do 8 km,

K dopravě do Libouchce - zastávka U Hájků lze využít autobus z Děčína - Myslbekova v 8:17, č. autobusu 592432 210.

Jízdní řády najdete ke stažení na webu.

Co s sebou: svačinu, pití a dobrou obuv

Kontakt: p.bauer@npcs.cz; 602 491 752

Buk lesní

Něco k akcím

Akce pro veřejnost pořádané Správou Národního parku České Švýcarsko nebo jejími partnery mohou podléhat změnám v závislosti např. na aktuálním počasí nebo jiných místních podmínkách. Děkujeme za pochopení.

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz