Cesta do pravěku - pochůzka s Václavem Sojkou

17. Srpen 10:00 – 15:00
Úterý
Vysoká Lípa
sraz Česká silnice pod Šaunštejnem

Vydejte se na pochůzku se strážcem přírody Národního parku České Švýcarsko, tentokrát na téma historie. V okolí naučné stezky Česká silnice poznáte nejenom zdejší krásnou přírodu, ale i zajímavosti z doby mezolitických lovců a sběračů, kteří touto krajinou putovali.

Trasa exkurze: naučná stezka Česká silnice a okolí

Délka trasy: do 5 km

Více o naší nové naučné stezce a hře questing, kterou zde můžete plnit, najdtete na našem webu.

Průvodce: Václav Sojka - strážce přírody

Pro přesun do Vysoké Lípy využijte přednostně hromadnou dopravu např. autobus od Krásné Lípy nebo od Děčína č. 434. Děkujeme.

Jízdní řády najdete ke stažení i u nás na webu.

S sebou budete potřebovat: dobrou obuv, svačinu, pití

Kontakt: v.sojka@npcs.cz, 737 276 858

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz