Chřástal polní (Crex crex)

Chřástal polní je jedním z ptačích zástupců, pro které byla v roce 2004 vyhlášena ptačí oblast Labské pískovce. Je též celosvětově ohroženým druhem, v České republice je zařazen mezi silně ohrožené druhy.

Jeho život zásadně ovlivňuje způsob a intenzita využívání zemědělské krajiny. Pro svou existenci totiž potřebuje vysokostébelné louky, které jsou koseny až v letním období. Je tomu tak z prostého důvodu - aby stihl zahnízdit a zdárně vyvést mladé. Ohrožuje ho zejména strojové kosení, kdy nestačí včas utéct a sekačka jej zahubí. Platí to zejména pro samice na hnízdě s mláďaty. Svá mláďata, která sotva chodí, matka neopustí a pod sekacími stroji tak obvykle zahynou všichni. Chřástalovi nevyhovuje ani intenzivní pastva, protože zvěř spase veškerý potřebný porost, který potřebuje jako úkryt před predátory. V dnešní době naštěstí mohou zemědělci uzpůsobit hospodaření tak, aby bylo k chřástalům přátelské. Za takový ústupek pak dostanou finanční kompenzaci v rámci agroenvironmentálního programu.

Chřástal polní

Chřástal se zde vyskytuje zejména v okolí Libouchce, Rájce, Sněžníku, Mikulášovic, Vysoké Lípy, Mezné a Všemil. Díky svému skrytému způsobu života však uniká pozornosti a prozradí ho jen jeho charakteristický hlas. Na území ptačí oblasti Labské pískovce je aktuální stav 40 až 60 volajících samců.

Chřástal polní je o něco menší než holub a může vážit až 200 gramů. Má krátký ocásek a světle hnědé zbarvení. V letu jsou nápadná rezavě hnědá křídla. Samice se od samce barevně neliší, zatímco mláďata jsou celá černá.

Ze zimoviště v jihovýchodní Africe se chřástal polní vrací na přelomu dubna a května. V průběhu května začínají samci volat. Hnízdí na zemi, obvykle dvakrát ročně. V druhé polovině května samice snáší 7-12 vajec, na kterých sedí 16-19 dní. O mladé se stará pouze samice, samec se přemisťuje často na velké vzdálenosti a hledá další samici. Zajímavostí je, že se dokáže přemístit opravdu rychle a to i na vzdálenosti stovek kilometrů. Chřástal polní se živí především hmyzem, bezobratlými živočichy či semeny rostlin. Zpět na zimoviště se vrací v srpnu až říjnu.

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz