Unterkünfte

Unterkunft im Nationalpark

Tipps für Unterkünfte in der Region des Nationalparks finden Sie hier.

Foto: Archív Správy NP České Švýcarsko
In der Böhmischen Schweiz kann man eine Reihe an Möglichkeiten für eine geeignete Unterkunft finden, teilweise auch in historisch wertvollen Gebäude im Stil der volkstümlichen Architekur. Foto: Archiv der Nationalparkverwaltung Böhmische Schweiz

Balzhütte (Na Tokání)

Chata Na Tokání
Historische Balzhütte (Na Tokání) Foto: Tomáš Salov

Die Leitung in der historischen Balzhütte (Na Tokání) wird ab dem Jahr 2020 von einem neuen Leiter angeboten, Einzelheiten sind auf der Internetseite zu finden: https://www.chatatokan.cz/cs/

 

Blížící se události

Unsere Partner

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz