Besucherregeln

Damit die Schutzgebiete ihren Zweck erfüllen können, gibt es Regeln, die unbedingt zu beachten sind. In einzelnen Teilgebieten der Böhmischen Schweiz sind die Besucherregeln unterschiedlich. Hier können Sie prüfen, ob Ihr Vorhaben im Einklang mit den Regeln ist.

Bild Wanderer im Nationalpark
Wandern

Nationalpark Böhmische Schweiz

Mit Ausnahme von Ruhebereichen, vorübergehend gesperrten Gebieten und durch Zäune geschützten Flächen ist das Wandern im Nationalpark auch außerhalb der markierten Wanderwege möglich, d.h. auch nicht markierte Wanderwege können genutzt werden. 

In Ruhebereichen des Nationalparks ist das Wandern nur auf markierten Wanderwegen möglich. Diese Wege sind entweder mit roten, blauen, grünen oder gelben Streifen, oder mit einer lokalen Wandermarkierung markiert.

LSG Elbsandsteingebirge

Auf dem Gebiet des Landschaftsschutzgebiets Elbsandsteingebirge (CHKO Labské pískovce) gibt es kleinflächige Naturschutzgebiete, wo das Wandern nur auf markierten Wanderwegen möglich ist. Außerhalb der kleinflächigen Naturschutzgebiete können alle öffentlichen Wege und Pfade bewandert werden.

Vor allem im Frühjahr treten je nach Bedarf vorübergehende Sperrungen auf, die dem Schutz bedrohter Tierarten dienen. Diese Sperrungen sind im Gelände ausgewiesen und die Nich-Beachtung des Verbots führt zu schwerwiegenden Folgen (häufig zum Tode der Jungtiere).

Bild Radfahrer im Nationalpark
Radfahren

Nationalpark Böhmische Schweiz

Das tschechische Naturschutzgesetz enthält ein generelles Verbot des Radfahrens in Nationalparken. Um den Radfahrern entgegenzukommen, wurde auf dem Nationalparkgebiet ein Radwegenetzwerk in einer Gesamtlänge von 55 km ausgewiesen. Dieses Netzwerk ist an Wege und Radwege in der Umgebung des Nationalparks angeschlossen. 

LSG Elbsandsteingebirge

Das Radfahren im LSG Elbsandsteingebirge (CHKO Labské pískovce), aber auch im LSG Lausitzer Gebirge (CHKO Lužické hory) und LSG Böhmisches Mittelgebirge (CHKO České středohoří) ist auf allen Wegen erlaubt, solange dies keinen Verstoß gegen andere Verkehrsregeln darstellt. 

Bild Lagern
Lagern und Zelten

Lagern und Zelten ist im Nationalpark und im Landschaftsschutzgebiet nur auf ausgewiesenen Plätzen erlaubt. Im Nationalpark Böhmische Schweiz (NP České Švýcarsko) ist dies nur der Campingplatz in Mezní Louka, auf dem Gebiet des LSG gibt es mehrere Campingplätze.

ikona člověka ležícího pod širým nebem
Nocování

Národní park České Švýcarsko

Nocování je na území národního parku České Švýcarsko zakázáno, s výjimkou míst vyhrazených k tomuto účelu. Takovým místem je v současné době pouze Kemp Mezní Louka. 

CHKO Labské pískovce

Na území CHKO Labské pískovce se s výjimkou národních přírodních rezervací možné takzvané bivakování, tedy jednoduché přespání, po kterém nezůstanou v přírodě patrné stopy. Oheň je samozřejmě tabu. 

ikona clověka se psem u nohy
Domácí zvířata

Domácí mazlíčci v přírodě národního parku i mimo něj volně pobíhat nesmějí. Musíte je mít plně pod kontrolou, nejlépe na vodítku. Často mají skryté lovecké pudy a mohou představovat ohrožení jak pro volně žijící zvířata, tak pro ostatní návštěvníky.

ikona kouřící cigarety
Kouření

Kouření je v národním parku tabu. Jednu z největších hrozeb pro lesy Českého Švýcarska představuje právě oheň. Většinu lesních požárů lze připsat nezodpovědným návštěvníkům. Zahoření od nedopalku jsme v minulosti zaznamenali opakovaně.

ikona hořícího ohně
Oheň

Rozdělávání ohně je v národním parku i v chráněné krajinné oblasti tabu. Jednu z největších hrozeb pro lesy Českého Švýcarska představuje právě oheň. Téměř 90 % všech lesních požárů mají na svědomí nezodpovědní návštěvníci.

ikona lezce s lanem
Lezení

Pískovcové lezení v NP České Švýcarsko a v CHKO Labské pískovce má svá pravidla, která najdete podrobněji popsaná ZDE.

ikona osobního automobilu
Motorová vozidla

Národní park České Švýcarsko

Jízda motorovým vozidlem je na území národního parku možná pouze po silnicích a místních komunikacích (např. silnice Hřensko - Vysoká Lípa). Vjezd na komunikaci od informačního střediska Saula k rekreačním objektům Na Tokání je možný pouze s platnou povolenkou k vjezdu. Parkování motorových vozidel je možné na parkovištích v obcích nebo na menších odstavných plochách na hranici národního parku.

CHKO Labské pískovce

Na území CHKO Labské pískovce je zakázáno vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice, místní komunikace a vyhrazená místa.  

ikona parkování
Parkování

Parkování motorových vozidel je možné na parkovištích v obcích nebo na menších odstavných plochách na hranici národního parku. Parkujte tak, aby byl vždy možný případný průjezd vozidel záchranné služby, hasičů, policie a strážní služby.

ikona dronu
Drony

Používání dronů, ostatních bezpilotních letadel a modelů letadel na celém území národním parku, s výjimkou zastavěných území a zastavitelných ploch, zakazuje zákon o ochraně přírody a krajiny. Důvodem tohoto opatření je zabránění rušení živočichů, především ptáků, ale také zajištění klidu návštěvníků národního parku. Na všech značených turistických trasách vstupujících do národního parku jsou instalovány informační tabule upozorňující návštěvníky na tento zákaz.

ikona jezdce na koni
Jízda na koních

Pro příznivce jízdy na koních platí obdobná pravidla jako pro cyklisty, mohou se pohybovat výhradně po vyznačených trasách, tzv. hipostezkách, jejichž celková délka činí 37 km. 

ikona karavanu
Karavany

Pro nocování v karavanech a obytných vozech prosím využívejte pouze oficiální autokempy.

ikona odpadkového koše
Odpadky

Odpadky odnášejte k likvidaci zpět domů. Pokud můžete a je to přijatelné z hygienického hlediska, odneste prosím z přírody i odpadky, které případně najdete.

Bitte beachten!

Achtung! Auf dem gesamten Gebiet des Nationalparks droht Baumsturzgefahr. Betreten nur auf eigene Gefahr!


Aufgrund des Havariezustandes ist die Schutzhütte auf dem Marienfels (Mariina skála) gesperrt. Das Aussichtsplateau vor der Hütte ist uneingeschränkt zugänglich.

Blížící se události

Unsere Partner

Další témata

baner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz