Evropský den parků slavíme letos komorně

Evropský den národních parků připadá každoročně na 24. květen. Nositelkou myšlenky Evropského dne parků je Federace EUROPARC, která sdružuje na 370 organizací z 38 evropských zemí, pečujících o téměř 400 převážně velkoplošných chráněných území. K tomuto dni správy evropských území obvykle připravují řadu akcí pro veřejnost. Správa NP České Švýcarsko letos nachystala akce dvě. Evropský den parků se poprvé konal v roce 1999, tedy rok před vznikem Národního parku České Švýcarsko.

V Národním parku České Švýcarsko Evropský den parků letos oslavíme – vzhledem k daným okolnostem – komorně.

Na čtvrtek, 27. května, správa parku přichystala umísťování netopýřích budek, a to za účasti veřejnosti. Akce pro předem zaregistrované účastníky se uskuteční v Kyjovském údolí na Krásnolipsku. Registrace jsou stále otevřené, kontakt viz plakát. Netopýří budky správa parku zakoupila z výtěžku z prodeje dobročinných suvenýrů (více ZDE).

O den dříve se v rámci EDP uskuteční na Správě NP České Švýcarsko kurz pro pedagogy nazvaný Odpad může být i poklad aneb Jak předcházet vzniku odpadů z dětmi. Kapacita kurzu je již zcela naplněna.

Plakát k Evropskému dni parků

Blížící se události

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz