Hasiči vyjeli k ohni na Rudolfově kameni

Hasiči museli dne 7. 5. 2024 po 22. hodině vyjet k ohni na Rudolfově kameni  v Národním parku České Švýcarsko. Oheň na tísňovou linku nahlásila oznamovatelka, která jej spatřila ze vzdálenějšího místa. Na místo se okamžitě vydali také pracovníci správy národního parku, kteří zasahující jednotky podporovali také nedávno pořízenou technikou, dronem vybaveným termovizí.

Hasiči po příjezdu na místo konstatovali čerstvé ohniště, nacházející se na skále před vrcholovou chatkou. U ohniště nebyl nikdo přítomen. Skála v místě ohně při prohlídce dronem s termokamerou vykazovala teplotu přes 170 stupňů celsia. Chatka ani okolí Rudolfova kamene ohněm dotčeny nebyly. Zasahující hasiči ohniště uhasili s využitím zádových vaků, na vrchol Rudolfova kamene museli ve tmě a náročném terénu dopravit zhruba 100 litrů vody.

Po ukončení zásahu hasičů pracovníci správy národního parku zkontrolovali také širší okolí, zejména místa, kde v minulosti již byla ohniště zaznamenána.

Správa Národního parku České Švýcarsko děkuje oznamovatelce za neprodlené ohlášení ohně a hasičům za rychlý zásah a bezpečnou likvidaci zbytků ohniště.

Ve všech národních parcích České republiky platí zákaz rozdělávání ohňů mimo vyhrazená místa, a to i v obdobích, kdy je požární nebezpečí velmi nízké. V národním parku České Švýcarsko je zákonem zakázáno také nocování na jeho území, včetně jednoduchého přespání, tzv. bivakování. Porušení těchto pravidel může Správa Národního parku České Švýcarsko v případě zjištění pachatele postihnout v závislosti na závažnosti jednání blokovou pokutou do výše 10 tisíc Kč, ve správním řízení může být přestupci uložena pokuta do výše 100 tisíc Kč. V případě, že se nejedná o přestupek, ale o trestný čin, spadá postih do kompetence orgánů činných v trestním řízení.

Hasiči likvidují ohniště na Rudolfově kameni. Foto pořízeno dronem s termokamerou. Tuto speciální techniku správa parku pořídila pro podporu zasahujících jednotek v případě požáru v přírodním prostředí. Foto: Jaroslav Hocko
Hasiči likvidují ohniště na Rudolfově kameni. Foto pořízeno dronem s termokamerou. Tuto speciální techniku správa parku pořídila pro podporu zasahujících jednotek v případě požáru v přírodním prostředí. Foto: Jaroslav Hocko, požární preventista Správy NP České Švýcarsko
Hasiči likvidují ohniště na Rudolfově kameni. Foto: Jaroslav Hocko
Hasiči likvidují ohniště na Rudolfově kameni. Foto: Jaroslav Hocko
Ohniště bylo uhašeno s využitím zádových vaků, náročným terénem a ve tmě hasiči na vrchol Rudolfova kamene vynesli zhruba 100 litrů vody. Foto: Jakub Juda
Ohniště bylo uhašeno s využitím zádových vaků, náročným terénem a ve tmě hasiči na vrchol Rudolfova kamene vynesli zhruba 100 litrů vody. Foto: Jakub Juda
Ohniště se nacházelo na holé skále před vrcholovou chatkou na Rudolfově kameni. Chatka ani okolí zasaženy nebyly, v době příjezdu hasičů byl oheň již opuštěný. Foto: zasahující hasiči
Ohniště se nacházelo na holé skále před vrcholovou chatkou na Rudolfově kameni. Chatka ani okolí zasaženy nebyly, v době příjezdu hasičů byl oheň již opuštěný. Foto: zasahující hasiči

 

Upozornění

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz