Knihy o přírodě jako klíč k dětským srdcím - kurz nejen pro pedagogy

27. Květen 9:30 – 14:30
Pátek
Plšíkova učebna - Správa NP České Švýcarsko
Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa

Správa NP České Švýcarsko Vás srdečně zve na seminář, jehož cílem je uvědomit si, které knihy v raném dětství nejvíc ovlivnily náš pohled na přírodu a proč, formou prezentace si ujasnit, jaká specifika má čtení knih různě starým dětem. Jaká kritéria mít na paměti při výběru knih pro různě staré děti předškolního věku a mladšího školního věku.

Lektor: Eliška Léblová, DiS (autorka několika publikací např.:  Environmentální výchova v mateřské škole)

Během semináře si vzájemně představíme ověřené knihy, se kterými v rámci své pedagogické praxe mají účastníci dobré zkušenosti vzhledem k EVVO, vzájemně se inspirujeme a motivujeme. Ve skupinkách si vyzkoušíme vymýšlet aktivity motivované četbou, které budou zahrnovat všechny oblasti RVP PV s využitím prožitkového učení, výtvarných, hudebních, dramatických i pohybových aktivit, rozvíjejících předčtenářské dovednosti i předmatematické představy a badatelskou činnost.

 

Pro účastníky jsou zdarma připraveny studijní materiály, pracovní listy a ekovýchovné materiály vhodné do výuky, které vydává Správa NP České Švýcarsko.

Kurz je určen pro pedagogy MŠ a I. stupně ZŠ, studenty i lektory.

Na seminář je nutné se předem přihlásit. Občerstvení je zajištěno. S sebou ukázky dětských knih s tématem příroda, které při své práci s dětmi využíváte a které byste rádi představili ostatním.

Kontakt:  j.judova@npcs.cz, 775 552 790

Při přihlašování uvádějte prosím:

Jméno, příjmení, titul, datum narození (kvůli certifikátu) a adresu školy. Dále telefonní číslo na účastníka kurzu, abychom mohli zajistit včasné předání informace, kdyby se kurz kvůli pandemii musel narychlo odvolat.

Akce je realizována v rámci projektu: Plšíkova učebna 2 – EVVO v NP České Švýcarsko, který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí. www.mzp.cz, www.sfzp.cz;

stazeny-souborstazeny-soubor-2

Justina Danišová - knihy

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz