Lidé mohou přispívat na turistické vybavení národního parku

Díky ohlášené veřejné sbírce má veřejnost od loňského roku možnost podílet se finančním příspěvkem na zlepšování turistické infrastruktury Národního parku České Švýcarsko. Od minulého týdne lze na sbírkový účet[1] nově přispět také prostřednictvím dárcovského terminálu umístěného v informačním centru v Jetřichovicích. Terminál umožňuje darování částky v rozmezí 25 až 400 Kč, kterou na základě předchozí dárcovy volby odečte z jeho debetní nebo kreditní karty. Výtěžek sbírky využije správa parku na průběžnou údržbu a opravy menších kulturně-historických a turistických instalací, například drobných památek v krajině, turistických posezení a přístřešků, informačních systémů a dalších prvků, které dotváří ráz zdejší krajiny.

Ing. Pavel Benda, Ph.D., ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko: „Ze státního rozpočtu nebo evropských fondů je někdy paradoxně snazší získat peníze na větší záměry, než na ty drobnější. Drobní dárci nám mohou pomoci při vytváření laskavého vzhledu regionu, všichni víme, jak moc dokáže potěšit stylově vyřezávaná lavička nebo třeba kvalitně zrestaurovaný obrázek ve výklenkové kapličce.“

Turistická infrastruktura je neodmyslitelnou součástí území národního parku. Správa parku na ni každoročně vydává zhruba tři miliony korun v rámci běžné údržby. Další peníze v řádu jednotek až nižších desítek milionů pak vynakládá v rámci jednorázových investic, jakými v poslední době byly například rekonstrukce altánu na Mariině vyhlídce, vytvoření naučné stezky Česká silnice či obnova úseku Köglerovy naučné stezky Krásnolipskem vedoucího územím národního parku nebo aktuálně je probíhající rekonstrukce přístupu na skalní hrádek Šaunštejn. Správa Národního parku České Švýcarsko tak do turistické infrastruktury v území zřejmě investuje nejvíce od dob rakousko-uherské monarchie.

Národní park České Švýcarsko každoročně navštíví zhruba 750 tisíc návštěvníků, kteří zde stráví 1,5 milionu návštěvodnů. Příjmy Správy Národního parku České Švýcarsko z této vysoké návštěvnosti jsou nulové, pokud návštěvníci na jeho území v okolí platí za služby, jedná se o příjem obcí nebo soukromníků. Správa národního parku se proto veřejnost snaží do financování infrastruktury i ochrany přírody zapojovat na dobrovolné bázi, a to prostřednictvím veřejných sbírek nebo nákupem funkčních suvenýrů (produktová řada Wolfie). 

Poznámka:

[1] Sbírkový účet č. 73035431/0710, účel sbírky „Shromažďování finančních prostředků na výstavbu a údržbu turistické infrastruktury a péči o kulturní památky na území Národního parku České Švýcarsko.“

Dárcovský automat v informačním středisku v Jetřichovicích
Návštěvníci mohou nově na sbírkový účet přispět prostřednictvím dárcovského terminálu umístěného v informačním středisku v Jetřichovicích. Foto: Tomáš Salov
Dárcovský terminál v informačním středisku v Jetřichovicích
Návštěvníci mohou nově na sbírkový účet přispět prostřednictvím dárcovského terminálu umístěného v informačním středisku v Jetřichovicích. Foto: Tomáš Salov

Upozornění

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz