Ohlédnutí za letošním létem v oblasti ekologické výchovy a práce s veřejností

Navzdory požáru v oblasti Hřenska, který výrazně narušil realizaci plánovaných akcí pro veřejnost i činnosti Správy Národního parku České Švýcarsko v oblasti práce s veřejností a ekovýchovy, se také podařilo naopak řadu aktivit realizovat. Přinášíme stručný přehled:

  • V Plšíkově učebně v areálu Správy parku bylo uskutečněno více jak 50 programů pro školy, kterých se zúčastnilo přes 1000 dětí a pro veřejnost jsme uspořádali 30 akcí, které navštívilo více jak 700 lidí (přednášek, kurzů, úklidových akcí, dílniček a exkurzí).
  • V rámci oslav 50 let od založení CHKO Labské pískovce vznikla výstava „50 NEJ CHKO Labské pískovce“, která byla k vidění od června do července na Zámku Děčín a na podzim pak v jílovském zámku.
  • Pro návštěvníky regionu jsme vytvořili hledací vlastivědnou hru Putování Labskými pískovci, která zavedla zájemce mimo národní park do zajímavých míst CHKO Labské pískovce a již šest úspěšných řešitelů obdrželo hodnotné ceny ze série výrobků Wolfie. Na další čtyři úspěšné soutěžící tato cena ještě čeká.
  • Během letních prázdnin jsme pro děti z oddílu Ranger zorganizovali pobytový tábor na základně u Karlova údolí nedaleko Šluknova a také příměstský tábor s tématem poznávání CHKO Labské pískovce v areálu Plšíkovy učebny v Krásné Lípě.
  • Účastníci z našeho národního parku se vypravili na mezinárodní tábor národních parků v rakouském Thayatalu, na kterém se každoročně podílí národní parky Šumava, Bavorský les, České a Saské Švýcarsko, Podyjí a Thayatal.
  • Pedagogům bylo pro změnu určeno několik odborných vzdělávacích kurzů a poznávací exkurze zaměřené na regionální zajímavosti.
  • Rozšířili jsme řadu propagačních i vzdělávacích materiálů pro děti i veřejnost, a to o karetní hru Černý Petr a anebo o pracovní list tentokrát zaměřený na základní informace o národním parku.
  • Do konce roku ještě zbývá dokončit metodiku pro Školy národního parku České Švýcarsko, které budou v environmentálním vzdělávání v budoucnu spolupracovat se správou národního parku ve větší míře.

Celkově Správa Národního parku České Švýcarsko v roce 2022 pracovala na pěti projektech v oblasti environmentální výchovy vzdělávání a osvěty, které postupně přinesou do regionu více jak 4,5 milionu Kč.

Většina aktivit byla realizována v rámci projektů, které jsou spolufinancovány Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Více k probíhajícím projektům: https://www.npcs.cz/projekty-podporene-v-ramci-narodniho-programu-zivotni-prostredi

Lišta s logy SFŽP a MŽP

 

Jarmila Judová
referent EVVO 

Blížící se události

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz