Projekty podpořené v rámci Národního programu Životní prostředí

Národní program Životní prostředí (NPŽP) podporuje projekty na ochranu a zlepšování životního prostředí v České republice z národních zdrojů. Národním programem Životního prostředí jsou podporovány tyto prioritní oblasti: Voda, Ovzduší, Odpady, Příroda a krajina, Životní prostředí ve městech a obcích, Environmentální prevence, Inovativní a demonstrační projekty.

Správa Národního parku České Švýcarsko v rámci NPŽP realizovala tyto projekty:

Aktuálně Správa Národního parku České Švýcarsko v rámci NPŽP pracuje na  těchto projektech:

V průběhu roku 2023 zahájí Správa NP České Švýcarsko realizaci těchto projektů:

 

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz