NAUČNÁ STEZKA ČESKÁ SILNICE

Cílem projektu je vytvoření naučné stezky Česká silnice na území NP České Švýcarsko na trase Vysoká Lípa - Zadní Jetřichovice.

Upoutávka k naučné stezce vytvořená MŽP ke shlédnutí zde.

Realizace projektu: 1. 8. 2018 - 30. 6. 2020

Více informací k projektu získáte zde: Jakub Juda, 737 276 863, j.juda@npcs.cz

NS Česká silnice


Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Celkové způsobilé výdaje:      1.149.887,- Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR:         977.404,- Kč
Výše příspěvku Správy NP:       172.483,- Kč

stažený souborstažený soubor (2)

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz