Projekt "Smart sustainable transportation in NP"

Projekt "SMART SUSTAINABLE TRANSPORTATION IN NP"

logo EU      logo_Euroregion      logo Interreg

(CZ) Cílem projektu je výměna zkušeností a plánování opatření v oblasti udržitelné dopravy v regionu národních parků České a Saské Švýcarsko. V rámci projektu proběhnou dva českoněmecké workshopy (jeden v Krásné Lípě, druhý v Bad Schandau) a bude zpracován dopravní průzkum Národního parku České Švýcarsko. Projekt přispěje k posílení přeshraniční spolupráce v oblasti udržitelné dopravy.

(DE) Ziel des Projektes ist der Erfahrungsaustausch und die Planung von Maßnahmen im Bereich nachhaltiger Verkehr in der Region der Nationalparks Böhmische und Sächsische Schweiz. Im Rahmen des Projekts werden zwei tschechisch-deutsche Workshops stattfinden (einer in Krásná Lípa, der andere in Bad Schandau) und eine Verkehrserhebung des Nationalparks Böhmische Schweiz vorbereitet. Das Projekt wird zur Stärkung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Bereich nachhaltiger Verkehr beitragen.

Název projektu / Projekttittel: Smart sustainable transportation in NP

Nositel projektu / Projektträger: Správa Národního parku České Švýcarsko

Projektový partner / Projektpartner: Správa Národního parku Saské Švýcarsko

Číslo projektu / Projektnummer: EEL-0870-CZ-08.11.2021

Termín realizace  / Termin: 11/2021 - 10/2022

Rozpočet projektu / Kostenplan: 15.313,71 € (z toho dotace / Subvention 85%)

Projekt byl podpořen Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V A prostřednictvím Euroregionu Labe. / Das Projekt wurde von der Europäischen Union aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung im Rahmen des Interreg V A Programms über die Euregion Elbe gefördert.

Výstupy projektu / Projektergebnisse:

Doparava_ilustracni_foto
Přívoz Schöna - Hřensko (ilustrační foto) / Fähre Schöna - Hřensko (illustrierendes Foto)

 

Upozornění

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz