Projekty spolufinancované z Asistenčních voucherů ÚK

Analýza problémů udržitelnosti dopravy Národního parku České Švýcarsko
č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0014194

Cílem projektu je zmapování aktuální situace v oblasti dopravy na území NP a CHKO, což je obsahem tohoto investičního záměru. Předmětem této analýzy bude identifikace období s maximální návštěvností regionu NP a CHKO, analýzy aktuálního stavu dopravy v klidu (parkovací kapacita, včetně identifikace ilegálních parkovišť), analýza aktuálního vytížení veřejné dopravy, sběr informací od představitelů samospráv v regionu NP a CHKO, celkové vyhodnocení dopravní situace a návrh návazných aktivit.

Celkové náklady projektu: 399.300,- Kč
Výše dotace AV ÚK: 340.000,- Kč
Výše příspěvku Správy NP: 59.300,- Kč

Logo asistenční vouchery

Příprava strategického projektu je podpořena prostřednictvím Dotačního programu Asistenční vouchery Ústeckého kraje, projekt Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0014194.

Upozornění

Volná místa

Hledáme novou kolegyni / nového kolegu na pracovní pozici:

ODB. REFERENT/REFERENTKA PRO VÝZKUM LESA

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz