Důležité dokumenty

 

Zonace NP České Švýcarsko - členění území národního parku dle způsobu péče

Zonace NP České Švýcarsko
Kliknutím na obrázek nebo na tento popisek otevřete mapový portál ÚSOP.
Zdroj: Digitální registr ÚSOP, Agentura ochrany přírody a krajiny

 

Klidová území NP České Švýcarsko - oblasti, ve kterých je pohyb návštěvníků vázán pouze na vyhrazené se souhlasem orgánu ochrany přírody

Klidová území NP České Švýcarsko
Kliknutím na obrázek nebo na tento popisek otevřete mapový portál ÚSOP.
Zdroj: Digitální registr ÚSOP, Agentura ochrany přírody a krajiny

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz