ENVIRONMENTÁLNÍ PUBLIKACE SE ZAMĚŘENÍM NA DĚTSKÉ NÁVŠTĚVNÍKY ČESKÉHO ŠVÝCARSKA

Cílem projektu je vytvoření souboru deseti pracovních listů pro dětské návštěvníky Českého Švýcarska a jejich distribuce na Informační střediska v regionu Národního parku České Švýcarsko.

Realizace projektu: 1. 8. 2018 - 30. 6. 2020

 Více informací získáte zde: Jakub Juda, 737 276 863, j.juda@npcs.cz

evvopublikace

Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Celkové způsobilé výdaje:         732.520,- Kč
Výše příspěvku SFŽP ČR:         622.642,- Kč
Výše příspěvku Správy NP:       109.878,- Kč

stažený souborstažený soubor (2)

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz