Osvoboďme řeku Kamenici - úklidová akce

2. Duben 9:30 – 12:00
Sobota
Česká Kamenice
U vchodu na hřiště

Vydejte se s námi uklízet břehy řeky Kamenice, která protéká CHKO Labské pískovce a NP České Švýcarsko. Všechny odpady, které v Kamenici cestou uvíznou, pak totiž voda odnáší právě do těchto chráněných oblastí. Zkusme aspoň některým z nich v této cestě zabránit.

Začínáme v 9:30 u hřiště v České Kamenici, sraz je u vchodu na hřiště.

S sebou si vezměte rukavice a holínky (případně jiné dobré boty do vlhka).

Kontakt: Jakub Juda - 737 276 863

Akce probíhá v rámci celosvětové kampaně Ukliďme svět! a pořádá jí Správa NP České Švýcarsko ve spolupráci s městem Česká Kamenice a Povodím Ohře. Je součástí řady akcí pořádaných při příležitosti 50 let od založení CHKO Labské pískovce.

Osvoboďme řeku Kamenici

Něco k akcím

Akce pro veřejnost pořádané Správou Národního parku České Švýcarsko nebo jejími partnery mohou podléhat změnám v závislosti např. na aktuálním počasí nebo jiných místních podmínkách. Děkujeme za pochopení.

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz