Požár lesa na vrchu Koliště

Aktuální situace: Uhašeno. Ve středu odpoledne ohlásila obyvatelka Vysoké Lípy prostřednictvím tísňové linky kouř stoupající z jižního úbočí dva kilometry vzdáleného vrchu Koliště v Národním parku České Švýcarsko. Oheň se nacházel zhruba 100 metrů nad červeně značenou turistickou trasou, severovýchodně od Tetřeví vyhlídky. Odhadovaná rozloha ohněm zasažené plochy činila jeden hektar, hořela hrabanka v příkrém skalnatém svahu porostlém smíšeným borovým a bukovým lesem. Hašení bylo zahájeno vrtulníkem vybaveným vakem na vodu, následně povolané hasičské jednotky pokračovaly v hašení ze země. Hasební voda byla k požáru přivedena hadicovým vedením o délce několika stovek metrů.

Do hašení byla zapojena také terénní čtyřkolka s hasební nástavbou. Touto čtyřkolkou správa národního parku vybavila svou strážní službu na základě zkušeností s loňským požárem u Hřenska. Nová technika se dokázala přiblížit až k hraně požáru a hašení ze země mohlo být zahájeno již v době, kdy hasičské jednotky připravovaly hadicové vedení pro vodu dovezenou hasičskými cisternami. 

Hašení ze vzduchu muselo být kvůli nástupu tmy přerušeno, v nočních hodinách však hasiči monitorovali plochu prostřednictvím dronu s termokamerou. Plamenné hoření již nebylo zaznamenáno, v ploše se však stále vyskytují místa, jejichž teplota přesahuje 180 stupňů Celsia. Hasiči na požářišti zůstávají přes noc, dohašení plochy se předpokládá během čtvrtka.

***

EDIT 28. 9. 2023: Hasičské jednotky plochu dohasily a ve 13.45 hod. předaly Správě NP České Švýcarsko. Stráž přírody vykonává dohled nad požářištěm pro případ, že by došlo k opětovnému vznícení. Na místě je připravena zásoba hasební vody. Ze situace nevyplývají žádná omezení pro návštěvníky národního parku.

*** 

Příčina požáru není v současné chvíli zjištěna. Přirozené příčiny vzniku požáru, například úhoz blesku či samovznícení lze spíše vyloučit.

Správa Národního parku České Švýcarsko děkuje ohlašovatelce i všem zapojeným složkám integrovaného záchranného systému za kroky, které vedly ke včasnému odhalení a hašení požáru!


Požár lesa na jižním úbočí Koliště. Foto: Tomáš Salov
Požár lesa na jižním úbočí Koliště. Foto: Tomáš Salov
Čtyřkolka s hasební nástavbou pomohla překlenout dobu, než hasiči položili hadice pro vedení hasební vody. Foto: Miroslav Rohlík
Čtyřkolka s hasební nástavbou, kterou správa parku pořídila po zkušenosti s loňským požárem u Hřenska, pomohla překlenout dobu, než hasiči položili několik stovek metrů dlouhé vedení pro hašení ze země. Foto: Miroslav Rohlík
Nejrychleji vodu k požáru dopravil vrtulník Policie ČR. Foto: Tomáš Salov
Nejrychleji vodu k požáru dopravil vrtulník Policie ČR, který zahájil hašení ze vzduchu zhruba hodinu po ohlášení požáru. Foto: Tomáš Salov

 

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz