Příprava přenosu z hnízdění sokola stěhovavého

V letošním roce má být opět možné sledovat prostřednictvím internetu hnízdění sokolů stěhovavých na komíně firmy TERMO Děčín a.s. Dnes technik firmy JAW.cz s.r.o. s podporou pracovníků skalní čety Správy NP České Švýcarsko instaloval ve výšce 120 metrů nad zemí novou anténu, která má zajistit přenos dat z online kamery.

Sokoli stěhovaví se letos na svá hnízdiště vracejí kvůli neobvykle teplému počasí o něco dříve. Na snímku z dnešního rána sedí sokol vlevo na zábradlí ochozu. V Děčíně sokoli stěhovaví hnízdí pravidelně díky hnízdní budce umístěné na třetím ochozu komína zdejší teplárny. Městské prostředí jim zde nevadí, neboť jsou "vysoko nad věcí".

Ptáci však v současné době hledají místa k zahnízdění i v národním parku České Švýcarsko a okolním CHKO Labské pískovce. Na tamních skalních hnízdech jsou výrazně citlivější na rušení ze strany člověka a tudíž i zranitelnější. Počátkem března vstoupí (jako každoročně) opět v platnost dočasné zákazy vstupu do hnízdních lokalit na území národního parku a v některých částech CHKO. Podrobnější informace k dočasným zákazům vstupu přineseme v příštích dnech. Podklady úředního charakteru najdete ZDE. 

Sokol sedící na ochozu komína firmy TERMO Děčín a.s.
Sokol stěhovavý na zábradlí ochozu komína firmy TERMO Děčín a.s. (foto: Tomáš Salov, mobilním telefonem skrz dalekohled)

 

Naši partneři

Další témata

baner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz