Sbírka na podporu ohrožených druhů

Chráněné druhy živočichů a rostlin Národního parku České Švýcarsko a CHKO Labské pískovce můžete podpořit finančním příspěvkem dle vlastního uvážení na účet číslo

10006-73035431/0710

vedený u České národní banky.

Váš příspěvek může být využit například:

  • k nákupu jiker lososů obecných, které se následně budou moci vylíhnout v řece Kamenici,
  • k nákupu budek pro netopýry, aby tito létající savci měli místo pro tvorbu letních kolonií,
  • k pořízení a ochraně sazenic jedle bělokoré, kterou vracíme do zdejších lesů, a podobně.

Za podporu zdejší cenné přírody Vám děkujeme!

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz