Správa národního parku zve veřejnost k představení návrhu dokumentu Zásady péče o NP České Švýcarsko

Správa Národního parku České Švýcarsko zve veřejnost k účasti na semináři věnovanému představení návrhu znění dokumentu Zásady péče o Národní park České Švýcarsko pro období 2022 až 2041. Seminář se uskuteční ve čtvrtek, 30. června 2022, od 17.00 hodin v Jetřichovicích, v sále restaurace Praha (viz také pozvánka v sekci Akce pro veřejnost).

Zásady péče o národní park jsou koncepční odborný dokument ochrany přírody, který na základě údajů o dosavadním vývoji a současném stavu ekosystémů národního parku stanoví rámcové postupy nezbytné pro zachování nebo zlepšení stavu předmětů ochrany přírody. Zásady péče dále stanoví postup a způsob naplňování dlouhodobých cílů ochrany národního parku a jeho poslání. Zásady péče také slouží jako podklad pro jiné druhy plánovacích dokumentů a pro rozhodování Správy národního parku jako orgánu ochrany přírody.

Podrobné znění návrhu dokumentu včetně příloh je zveřejněno mimo jiné na internetových stránkách správy národního parku (Podrobné znění včetně příloh ZDE.). V případě dotazů se lidé mohou na správu parku obracet i individuálně. Ve lhůtě do 10. 7. 2022 se pak k dokumentu mohou vyjadřovat písemně, elektronicky skrze podatelnu či prostřednictvím datové schránky. Současně návrh znění zásad péče k připomínkám obdržely všechny dotčené obce v regionu Národního parku České Švýcarsko.

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz