Veřejné představení návrhu Zásad péče o Národní park České Švýcarsko

30. Červen 17:00 – 19:00
Čtvrtek
Jetřichovice
Sál restaurace Praha

Správa Národního parku České Švýcarko zve občany regionu a zájemce k veřejnému představení navrhovaného obsahu dokumentu "Zásady péče o Národní park České Švýcarsko". Dokument "Zásady péče" je strategickým materiálem shrnujícím přístupy ochrany přírody při péči o území národního parku pro období let 2022 až 2041. 

Podrobnosti k možnostem připomínkování dokumentu najdete také ZDE.  

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz