Úterní uzavírky komunikace Saula - Na Tokání do konce března

V únoru a březnu bude z důvodu bezpečnostního kácení každé úterý v čase od 8 do 15 hodin uzavřena komunikace od Sauly v Dolní Chřibské k chatám Na Tokání. Zásah je současně prováděn z důvodu ochrany vedení vysokého napětí vedoucího podél účelové komunikace. V době provádění zásahů se počítá s přerušením dodávky elektrické energie do chat Na Tokání. 

Termíny provádění prací: 2. 2. 2021, 9. 2. 2021, 16. 2. 2021, 23. 2. 2021, 2. 3. 2021, 9. 3. 2021, 16. 3. 2021, 23. 3. 2021, 30. 3. 2021

V době provádění prací bude účelová komunikace zcela uzavřena pro veškerý provoz včetně pěšího.

Správa národního parku děkuje za pochopení pro toto nezbytné opatření.

Účelová komunikace od Sauly směrem Na Tokání bude uzavřena každé úterý od 8.00 do 15.00 každé úterý až do konce března. Mapa: www.mapy.cz

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz