Už troubějí - exkurze pro pedagogy a další zájemce

23. Září 16:30 – 21:00
Pátek
Doubice
u silnice Kyjov - Doubice

KAPACITA AKCE JE NAPLNĚNA! JIŽ NENÍ MOŽNÉ SE PŘIHLÁSIT. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

Srdečně Vás zveme na atraktivní vycházku za troubícími jeleny do nitra národního parku. Přijďte si poslechnout "pána zdejších lesů" v době říje a vychutnejte si jedinečný zážitek z noční výpravy do hlubokých lesů Českého Švýcarska! V úvodu Vás čeká krátká přednáška o jelení zvěři, jejím chování i přístupu k ní v chráněných oblastech a další zajímavosti.

Místo srazu: u silnice Kyjov - Doubice (u mapy při vstupu zelené turistické značky na území NP České Švýcarsko)

Trasa exkurze: Druhá brána - Třetí brána a zpět

Informace: S sebou svítilnu, tmavé a nešustivé oblečení, dobrou obuv.

Průvodce: Ing. Jan Drozd (jan.d@goodsailors.com)

Akce je zdarma. Počet míst na akci je omezený a je nutné se předem přihlásit na e-mailu: jan.d@goodsailors.com, do předmětu mailu, prosím, napište: "Už troubějí"

Exkurze se koná v rámci oslav 50 let CHKO Labské pískovce a v rámci projektu Škola Národního parku České Švýcarsko, který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí www.mzp.cz, www.sfzp.cz

V. Sojka - jelen lesní

Něco k akcím

Akce pro veřejnost pořádané Správou Národního parku České Švýcarsko nebo jejími partnery mohou podléhat změnám v závislosti např. na aktuálním počasí nebo jiných místních podmínkách. Děkujeme za pochopení.

Volná místa

Ministerstvo životního prostředí vypisuje výběrové řízení na obsazení místa:

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz