V Krásné Lípě vzniká Plšíkova zahrada

V minulém týdnu začala proměna pozemku u budovy Správy Národního parku České Švýcarsko v Krásné Lípě v Plšíkovu zahradu. Toto jméno ponese areál pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu, jehož jádrem je ekovýchovný altán Plšíkova učebna, realizovaný správou parku již v roce 2017. Po dokončení bude Plšíkova zahrada přístupná veřejnosti a současně poskytne zázemí pro ekovýchovné akce pro veřejnost, činnost zájmových kroužků Junior Ranger či příměstské tábory pro děti a mládež organizované správou parku.

„Současný stav prací navozuje dojem probíhající rekultivace nějakého brownfieldu, po jejich dokončení se však zahrada okolo budovy správy parku v Krásné Lípě kvalitativně posune na mnohem vyšší úroveň, vznikne víceúčelový areál sloužící jak ekovýchově, tak i veřejnosti,“ říká Petr Kříž, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko.

V první etapě dodavatelská firma započala s odstraňováním veškerých asfaltových a betonových prvků, zbourány budou nevyužívané dopravní hřiště, pozůstatky bazénu, základů dřívějších garáží a zásobníků na plyn. Realizovanému projektu také ustoupí jehličnaté okrasné dřeviny a kultivary keřů. Odstraněné dřeviny nahradí výsadba 56 vzrostlých stromů. Jedná se o 12 původních odrůd ovocných dřevin a 44 exemplářů původních dřevin, ke kterým patří jeřáb, jedle, bříza, smrk, duby, jasan, javor, třešeň ptačí či olše. Stromy budou dále doplněny výsadbou 528 dalších keřů.

Součástí areálu bude také květnatá louka, udržovaná způsobem vedoucím k vysoké druhové pestrosti bylin. Někdejší betonový bazén bude zcela odstraněn a na jiném místě vznikne v jezírko přirozeného vzhledu, vybavené molem umožňujícím pozorování vodních živočichů a rostlin. Odlehlejší část pozemku s porosty připomínající dílem monokulturu a dílem přirozený les bude návštěvníkům zpřístupněna povalovým chodníkem, který umožní srovnání a pozorování vývoje těchto typů porostů.

Většina lidských aktivit se bude odehrávat v takzvané zóně venkova s ovocnými stromy a funkční chlebovou pecí, zejména však v centrální části areálu, kde vznikne venkovní kuchyně a plocha pro příležitostné nocování v jurtách. Právě ta umožní organizaci dětských táborů. Pobyt veřejnosti v Plšíkově zahradě zpříjemní drobný mobiliář v podobě laviček či soch vytvořených během dřívějších dřevosochařských sympozií. Plot oddělující zahradu od provozní části areálu správy parku bude současně malou geologickou expozicí.

Rekonstrukce areálu je financována z Operačního programu Životní prostředí, celkové náklady na přípravu a realizaci dosahují téměř 14 milionů korun. Dokončení všech prací se předpokládá v listopadu letošního roku.

Nákres Plšíkovy zahrady
Projekt Plšíkovy zahrady, která bude součástí areálu Správy Národního parku České Švýcarsko v Krásné Lípě. Autor: Magdalena Smetanová, obrázek plcha Petr Nesvadba
Rekonstrukce zahrady u Správy Národního parku České Švýcarsko. Foto: Tomáš Salov
Proměna zahrady u Správy Národního parku České Švýcarsko v Krásné Lípě v Plšíkovu zahradu nyní připomíná sanaci brownfieldu. Za několik měsíců bude vzhled areálu zcela odlišný. Foto: Tomáš Salov

 

Upozornění

Volná místa

Hledáme novou kolegyni / nového kolegu na pracovní pozici:

ODB. REFERENT/REFERENTKA PRO VÝZKUM LESA

Sledujte nás

Logo Meta - Facebook v modré variantě

Naši partneři

Další témata

 

baner Požár v NPbanner s Pravčickou bránouřeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz