Vycházka za mechorosty a letní květenou v údolí Olešničky

9. Červenec 9:30 – 14:30
Sobota
Janská
Autobusová zastávka prodejna

Srdečně Vás zveme na  botanickou vycházku zaměřenou na poznávání mechorostů a letní květeny ve skalnatém údolí potoka Olešničky, kterou pořádá Správa Národního parku České Švýcarsko při příležitosti oslav 50 let od založení CHKO Labské pískovce.

Sraz: Janská, prodejna - autobusouvá zastávka

Průvodce: Mgr. Ivana Marková -  botanička

Trasa: Janská - údolí Olešničky - Veselé p. Rabštejnem žst. - Janská

Délka trasy: do 5 km

K dopravě do Janské lze využít autobus z České Kamenice č. autobusu 500469 101 - odjezd od zastávky Česká Kamenice - Pražská v 9:11.

Jízdní řády najdete ke stažení na webu.

Co s sebou: svačinu, pití a dobrou obuv

Kontakt: i.markova@npcs.cz; 731 697 003

Letní květiny

Něco k akcím

Akce pro veřejnost pořádané Správou Národního parku České Švýcarsko nebo jejími partnery mohou podléhat změnám v závislosti např. na aktuálním počasí nebo jiných místních podmínkách. Děkujeme za pochopení.

Naši partneři

Další témata

řeka Labebaner ornitologického klubu

Další instituce resortu ŽP

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky www.ochranaprirody.cz
Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) www.cenia.cz
Česká geologická služba www.geology.cz
Česká geologická služba - Geofond www.geofond.cz
Česká inspekce životního prostředí www.cizp.cz
Český hydrometeorologický ústav portal.chmi.cz
Správa jeskyní České republiky www.jeskynecr.cz
Správa Krkonošského národního parku www.krnap.cz
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava www.npsumava.cz
Správa Národního parku České Švýcarsko www.npcs.cz
Správa Národního parku Podyjí www.nppodyji.cz
Státní fond životního prostředí České republiky www.sfzp.cz
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka www.vuv.cz
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. www.vukoz.cz